Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Plnenie daňových povinností daňovými subjektami z Ukrajiny

Aktualizované dňa: 10.03.2022 13:00

Ministerstvo financií si uvedomuje zložitosť a vážnosť aktuálnej situácie a s ohľadom na skutočnosť, že riadnemu plneniu daňových povinností môže v súčasnosti niektorým daňovníkom brániť plnenie si povinností mimo nášho územia, dovoľuje si upriamiť pozornosť na možnosť využiť existujúce opatrenia, ktoré ponúka platná daňová legislatíva. 

Daňové subjekty z Ukrajiny si môžu uplatniť tieto opatrenia:

- odklad podania daňového priznania vrátane odkladu splatnosti dane o tri mesiace až šesť mesiacov na základe oznámenia,

- žiadosť o platenie preddavkov inak,

- žiadosť o odloženie platenia dane, alebo platenie dane v splátkach

- alebo žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty, spolu s vykonaním zmeškaného úkonu po tom, čo odpadli dôvody zmeškania.

 

Ministerstvo financií SR