Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Plán obnovy pôjde aj na pripomienkové konanie

Aktualizované dňa: 14.01.2021 14:00

Ministerstvu financií SR záleží na transparentnom a participatívnom prístupe v prípravách Plánu obnovy, ktorý je základným predpokladom efektívnej implementácie navrhovaných reformných a investičných zámerov. Plán obnovy postúpi do medzirezortného pripomienkového konania.

Tieto zámery vychádzajú z nahromadených problémov, ktoré dlhodobo artikulujú nielen odborníci, ale aj široká verejnosť. Riešenia týchto problémov, ako ich navrhuje Plán obnovy, majú teda svoju históriu a boli veľakrát v spoločnosti diskutované, osobitne počas vlád Smeru-SD, ktoré im, žiaľ, nevenovali náležitú pozornosť. Plán obnovy z tohto hľadiska nie je ani tak prevratný z hľadiska netradičných prístupov a revolučných nápadov, ale predovšetkým tým, že je realistický  a stojí za ním jasná politická vôľa zrealizovať ho a dotiahnuť do konca.

Napriek krátkosti času, ktorý máme na jeho prípravu vymedzený Európskou komisiou, ale, prirodzene, aj samotnou pandémiou Covid 19, Ministerstvo financií SR nepoľavuje v snahe zapojiť do príprav a implementácie čo možno najväčšie spektrum kľúčových partnerov, odborníkov a verejnosti. Preto postúpi návrh Plánu obnovy do medzirezortného pripomienkového konania začiatkom marca 2021  -  v ňom sa budú môcť k obsahu Plánu obnovy vyjadriť všetky pripomienkujúce subjekty.

Ministerstvo zároveň zorganizuje aj sériu okrúhlych tematických stolov, na ktoré prizve široké spektrum odbornej verejnosti vrátane samospráv, zamestnávateľov, odborov, mimovládnych organizácii a zástupcov relevantných ministerstiev, ktoré zodpovedajú za prípravu jednotlivých komponentov Plánu obnovy.

Zároveň si treba uvedomiť, že suma, vyhradená pre Plán obnovy, tvorí len malú časť európskych zdrojov, ktoré má Slovensko k dispozícií. Z dvoch programových období je to vyše 20 miliárd eur z eurofondov a tam je priestor na cyklotrasy, podporu kultúry a ďalšie užitočné projekty, ktoré zlepšia život občanov a robia zo Slovenska modernú a úspešnú krajinu. Plán obnovy nie je ani 6 miliárd. Jeho výnimočnosť spočíva práve v tom, že investície sú spojené s reformami, ktoré Slovensko potrebuje. O to viac nás o Plán obnovy teší záujem verejnosti.

 

Ministerstvo financií SR