Vláda schválila novelu zákona o štátnom rozpočte

Aktualizované dňa: 12.05.2021 17:00

Ministerstvo financií SR dnes na rokovanie vlády predložilo novelu zákona o štátnom rozpočte. Je to odpoveď na dianie, ktoré priniesla pandémia do našej ekonomiky. Úlohou ministerstva financií je zabezpečiť plynulý tok zdrojov do odvetví, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou a nájsť dostatočné zdroje na pomoc občanom.
 
Najväčšia zmena nastáva v rezerve, ktorá bola určená na boj s pandémiou. V pôvodnom rozpočte na rok 2021 bola na tento účel vyčlenená suma 1,04 miliardy eur. V dôsledku nepriaznivého vývoja situácie na Slovensku, sa však prostriedky z tejto rezervy vyčerpali. Novela preto prichádza s jej navýšením o 2,4 miliardy eur.

Tieto financie budú okrem iného použité aj na dodatočné potreby kapitoly ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, a to v sume 629 miliónov eur. Konkrétne  sú určené na schému prvej pomoci, humanitárnu pomoc, SOS dotácie a pandemický rodičovský príspevok.

Rezerva pre oblasť zdravotníctva predstavuje sumu 451,7 milióna eur, a je určená na  jednorazové odškodnenie pozostalých v prípade úmrtia zdravotníckeho pracovníka, na nákup vakcín, liekov, zabezpečenie personálnych a ostatných výdavkov Národného centra zdravotníckych informácií v súvislosti s COVID-19. Z týchto peňazí tiež bude financovaná prevádzka mobilných odberových miest, a tiež preplatenie kúpeľnej starostlivosti.

Pre ministerstvo dopravy sa rozpočtuje suma 179 miliónov eur. Zdroje sú určené  pre vytvorenie schémy na zníženie strát a výpadkov tržieb pre prevádzkovateľov medzinárodnej autobusovej dopravy, autoškôl, stredísk vzdelávania vodičov, ako aj na pomoc podnikom v odvetví cestovného ruchu a gastrosektora.

V novele zákona o štátnom rozpočte sa tiež počíta s výdavkami na zabezpečenie ďalších opatrení v celkovej sume 984 miliónov eur. Ide napríklad o zdroje, ktoré budú použité na rozbehnutie reforiem a investícií z Plánu obnovy a odolnosti. Tiež budú slúžiť ako krytie zvýšených výdavkov na odvody do všeobecného rozpočtu Európskej únie a na dofinancovanie železničných spoločností v objeme 353 miliónov eur.

Ministerstvo financií SR novelou dáva priestor aj na získanie ďalších zdrojov z Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti. Cieľom je umožniť požiadať o poskytnutie dodatočného úveru z nástroja SURE. V prípade, že by sa SR rozhodla požiadať o dodatočný úver, navrhuje sa zvýšiť maximálny limit na čerpanie v objeme 1 mliarda eur.

Podrobnejšie informácie: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25986/1

Ministerstvo financií SR