Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Predstavili sme technické riešenie nového systému elektronickej fakturácie E-faktúra

Aktualizované dňa: 05.05.2022 12:00

Ministerstvo financií SR predstavilo technické riešenie nového Informačného systému elektronickej fakturácie E-faktúra. Ide o systém zaručenej elektronickej fakturácie a zasielania údajov z faktúr finančnej správe.

Podrobnosti pre verejnosť a pre firmy boli prezentované na online podujatí, na ktorom rezort financií predstavil podrobné technické riešenie s reálnymi ukážkami funkčnosti daného systému.

Záznam z prezentácie si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/ministerstvo.financii.sr/videos/739881183672181

Zároveň pripájame link na web stránku, kde nájdete všetky podrobné informácie o všetky technické podrobnosti s možnosťou otestovania systému: https://web-einvoice-demo.mypaas.vnet.sk/

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky v úzkej spolupráci s finančnou správou zavádza jednotný proces elektronizácie obehu faktúr a zasielania štruktúrovaných údajov z faktúr finančnej správe cez informačno-komunikačné riešenie - informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA).

Zasielanie údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov je nevyhnutnou súčasťou opatrení, ktorými chcú ministerstvo financií a finančná správa bojovať proti daňovým podvodom, znižovať daňovú medzeru, zefektívňovať výber daní a tak celý systém.

Implementácia zaručenej elektronickej fakturácie prispieva najmä k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov. Informačný systém prináša možnosti vyhotovovania elektronických faktúr aj pre malých podnikateľov, ktorým je týmto spôsobom bezodplatne poskytnutá webová online aplikácia, ktorá je nápomocná pri vyhotovovaní a správe faktúr v predpísanom elektronickom formáte a zároveň poskytuje možnosti automatizovaných formálnych kontrol elektronických faktúr v reálnom čase.

Pre podnikateľov, ktorí využívajú vlastné softvérové nástroje, IS EFA ponúka otvorené programové rozhranie, prostredníctvom ktorého môžu podnikatelia faktúry vytvárané vo svojich systémoch preniesť do IS EFA bez nutnosti ďalšieho zásahu používateľa.

Zavedením jednotnej elektronickej fakturácie v celej Európskej únii sa v neposlednom rade prispeje k podpore cezhraničného obchodu a zavedeniu interoperability v oblasti elektronizácie faktúr, pričom sa zvýši transparentnosť vystavených a prijatých faktúr orgánmi verejnej správy.