Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Parlament schválil kľúčový nástroj na dosiahnutie rozpočtovej disciplíny

Aktualizované dňa: 16.03.2022 12:00

Efektívne, predvídateľné a najmä zodpovedné nakladanie s verejnými financiami. Práve to je hlavným cieľom novely zákona o rozpočtových pravidlách z dielne Ministerstva financií SR, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR. Ide o zavedenie takzvaných viacročných výdavkových stropov, ktorú určujú jasné pravidlá ako môže štát míňať peniaze. Sú jednou z kľúčových reforiem v Pláne obnovy a odolnosti. Za zákon hlasovalo 95 poslancov.

Zavedenie výdavkových limitov by malo Slovensku priniesť nielen pozitívny vplyv na verejné financie, ale zároveň aj zaradenie sa medzi najzodpovednejšie krajiny Európskej únie. Inak povedané, štát bude mať jasne dané, koľko financií môže míňať pri určitých ekonomických parametroch našej ekonomiky. Schválenie výdavkových limitov predpokladalo Programové vyhlásenie vlády a zároveň ide o jeden z míľnikov, pri ktorého splnení Slovensko môže čerpať peniaze z Plánu obnovy a odolnosti.

Som rád, že poslanci schválili náš návrh, pretože je to nevyhnutný a z pohľadu ministerstva financií kľúčový krok do ďalších rokov. Jedine takto vieme verejné financie udržať na uzde a zabezpečiť ich dlhodobú udržateľnosť. Prijatím výdavkových limitov zároveň plníme ďalší so záväzkov Programového vyhlásenia vlády,“ povedal podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič.

Už v starovekom Egypte vedeli, že počas 7 rokov hojnosti sa musia pripraviť na 7 rokov hladu. Ten princíp je veľmi aktuálny aj dnes. Základnou myšlienkou výdavkových limitov je, aby štát v ekonomicky dobrých časoch šetril a zodpovedne tak vytváral rezervy. V časoch recesie tak bude mať zdroje nevyhnutné na stimulovanie ekonomiky. Ide o najdôležitejšiu rozpočtovú reformu za ostatných 30 rokov a potvrdzuje to schopnosť napĺňať reformný program vlády, časť ktorého je obsiahnutá aj v Pláne obnovy a odolnosti,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík.

Kľúčový nástroj na dosiahnutie rozpočtovej disciplíny

Limit verejných výdavkov je hlavným rozpočtovým nástrojom na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a schvaľuje ho Národná rada Slovenskej republiky uznesením, ktoré sa zverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Limitom verejných výdavkov sa rozumie maximálna výška celkových časovo rozlíšených konsolidovaných výdavkov verejnej správy. Limity verejných výdavkov sa nevzťahujú na výdavky územnej samosprávy, prostriedky z rozpočtu Európskej únie (vrátane Plánu obnovy), odvody Európskej únii, či výdavky na správu dlhu verejnej správy.

Návrhom zákona sa zabezpečuje premietnutie limitu verejných výdavkov ako regulujúceho nástroja do procesu zostavovania rozpočtu verejnej správy a následne aj jeho úprav. V prípade viazaných nevyčerpaných, najmä kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov, na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, sa navrhuje, aby bolo možné povoliť prekročenie limitu výdavkov tak, aby bol zabezpečený súlad s limitom verejných výdavkov.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy bude riadiť a usmerňovať vypracovanie návrhov rozpočtu verejnej správy a bude monitorovať jeho plnenie. Zákon zároveň zaväzuje jednotlivé subjekty transparentne informovať o plnení jednotlivých limitov.

Viac o výdavkových limitoch sa dozvie aj z nasledujúceho videa: https://www.facebook.com/ministerstvo.financii.sr/videos/501030518074560

Ministerstvo financií SR