Nová makroekonomická prognóza

Aktualizované dňa: 04.02.2019 14:10

Slovenská ekonomika dosiahla v roku 2018 svoj cyklický vrchol na úrovni 4,3% a v tomto roku bude rásť o 4 %. Zvoľnenie prichádza so slabnúcim dopytom v zahraničí, no nová automobilová výroba a trh práce by mali ekonomiku podporiť. Zvýšenie platových taríf vo verejnej správe sa spolu s rýchlym rastom miezd v súkromnom sektore pretaví do vyššej spotreby domácností. Inflácia sa bude držať okolo úrovne 2,5 %.

Viac v komentári IFP na nasledovnej webovej linke: https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/komentare-z-roku-2019/2-ekonomika-nesprintuje-vdaka-domacemu-dopytu-porastie-februar-2019.html

Detailná makroekonomická prognóza a materiály z rokovania Výboru pre makroekonomické prognózy sú dostupné na nasledovnej linke: https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/47-zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-februar-2019.html

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR