Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Návrh ďalších opatrení pre podnikateľov a daňovníkov

Aktualizované dňa: 16.03.2020 16:21

Minister financií Ladislav Kamenický, minister hospodárstva Peter Žiga a budúci minister hospodárstva Richard Sulík hovorili so zástupcami podnikateľských združení a so zástupcami firiem o opatreniach, ktoré by mohli zmierniť dopady koronavírusu na podnikateľské prostredie na Slovensku. Ide o opatrenia, pre ktoré sa musí meniť legislatíva a bude o nich rozhodovať nová vláda a parlament. Opatrenia vzišli z požiadaviek samotných podnikateľských združení.

1.) Rokovanie s bankami o možnostiach odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez negatívneho záznamu pre dlžníka v registri. Zaviesť možnosť zmrazenia splácania úrokov a istiny úverov tak pre fyzické osoby (zamestnancov) aj právnické osoby.

2.) Prostredníctvom SZRB zjednodušiť a zatraktívniť poskytovanie krátkodobých zvýhodnených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch.

3.) Po vzore Nemecka alokovať, financie na podporu investovania v súkromnom sektore, napr. prostredníctvom SIH a EIB. Zavedenie systematickej podpory investícií podnikov do fixných aktív – „daňový superodpis“ a zrýchlené odpisovanie.

4.) Úprava možnosti odpisu daňovej straty.

5.) Odklad podania daňového priznania pre všetkých daňovníkov z 31.3. na 30.6.2020, a to aj v prípade ak bolo daňové priznanie podané v riadnom termíne. Odklad lehoty na zaplatenie DPH. Odpustiť pokuty za oneskorené platby.

6.) Úplné zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov SZČO dočasne na obdobie troch mesiacov ( marec – apríl - máj), pričom tieto platby navrhujeme následne rozpočítať na nasledujúcich 18 mesiacov.

7.) Oslobodenie výplat vyplatených zamestnancom od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu.

8.) Radikálne zjednodušiť podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta aj pre malé podniky a živnostníkov.

9.) Na vymedzené obdobie financovať zo štátneho rozpočtu náklady na podporované technológie výroby elektriny.

10.) Podporiť diskusiu na úrovni EU o umožnení čerpania prostriedkov EŠIF zo súčasného obdobia na krytie dopadov krízy a sanáciu ekonomiky, iniciovať čo najskoršie opatrenia a pravidlá.

11.) Zmena v podmienkach OČR.

12.) Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu 30 - 40 dní.

13.) Neukladať spoločnostiam pokuty ak nemôžu včas splniť napr. verejnú zákazku a obmedziť výkon kontrolnej činnosti podnikov a podnikateľov.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR