MF SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft

Aktualizované dňa: 04.06.2019 09:42

Ministerstvo financií SR plánuje obstarať zákazku „Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft“.  Realizáciou predmetnej zákazky budú zabezpečené nové licencie Fabasoft ako aj služby podpory (údržby) aplikačných licencií Fabasoft, ktoré sa využívajú v rámci rôznych informačných systémov rezortu  Ministerstva financií SR a to na obdobie 3 rokov. Služby podpory licencií sú nevyhnutné pre zabezpečenie upgrade, konzultácie, prechod na vyššiu verziu a patche. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 2 901 030,00 EUR bez DPH pričom MF SR pripravovalo súťažné podklady tak, aby v rámci verejnej súťaže dosiahlo čo najnižšiu cenu zákazky.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR