Kontrolný deň na Finančnej správe SR

Aktualizované dňa: 17.12.2019 15:59

Projekt eKasa je funkčný, bezpečný a už teraz prináša dôležité informácie, s ktorými Finančná správa SR (FS SR) pracuje. Aj to je jeden zo záverov spoločného stretnutia ministra financií Ladislava Kamenického s prezidentkou finančnej správy Lenkou Wittenbergerovou. Minister financií v rámci kontrolného dňa diskutoval s predstaviteľmi finančnej správy SR aj o výzvach na rok 2020.
 
„eKasa je jeden z hlavných nástrojov, ktorý nám urobí poriadok s registračnými pokladnicami a je to jeden z hlavných nástrojov na boj proti daňovým podvodom. Finančná správa počas predchádzajúcich mesiacov urobila kus dobrej roboty. Na základe informácií ktoré mám aj po dnešnom kontrolnom dni, môžem konštatovať, že systém je pripravený dobre, jeho funkčnosť je dobrá a už teraz prináša množstvo údajov, ktoré finančná správa analyzuje a na základe toho vie konať,“ po kontrolnom dni povedal minister financií Ladislav Kamenický.  
 
„Najdôležitejším projektom roka 2019 bola príprava systému eKasa. Otvára nám nové možnosti, ako eliminovať podvody na DPH a v prípade, ak sa aj stanú, aby sme ich rýchlo a efektívne odhalili. Spolu s Kontrolným výkazom DPH tak dokážeme prepájať informácie a jednoducho identifikovať pokusy o daňové podvody,“ doplnila prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.
 
Minister financií a prezidentka finančnej správy zároveň opäť vyzvali všetkých podnikateľov, ktorí ešte nie sú registrovaní v systéme eKasa, aby tak urobili čo najskôr. Nastavené pravidlá totiž od začiatku roka 2020 počítajú s prísnymi sankciami za nepripojene. Pokuty budú vo výške od 333 eur až do 20 000 eur. V niektorých prípadoch dokonca hrozí odňatie živnostenského oprávnenia.
 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR