Jeseň prišla aj v daňovej prognóze

Aktualizované dňa: 26.09.2019 14:58

Daňová prognóza z dielne analytikov Ministerstva financií SR (MF SR) ide v šľapajách makroekonomického vývoja. Spomalenie ekonomiky a legislatívne vplyvy tak majú negatívny dopad na  daňové a odvodové príjmy. Oproti júnovej prognóze dochádza k zníženiu príjmov. V tomto roku je to o 66 mil. eur menej než Inštitútu finančnej politiky (IFP) odhadoval v júni. V ďalších rokoch je výpadok, predovšetkým kvôli očakávanému spomaleniu ekonomiky, oveľa výraznejší.

Najväčší vplyv na vývoj daní a odvodov má slabnúca ekonomika. Zatiaľ čo v júnovej prognóze očakávali analytici rast našej ekonomiky na úrovni 3,5% v tomto a 3,4% v budúcom roku, v septembri je situácia opäť horšia a slovenské hospodárstvo bude rásť iba o 2,4 resp. 2,3%. Toto spomalenie má vplyv na všetky oblasti. Najväčší podiel na prepade bude mať v rokoch 2020 až 2022 trh práce, ktorý spomalí a spôsobí pokles daňových a odvodových príjmov z práce. Okrem toho analytici očakávajú aj nižšiu spotrebu domácností. Všetky tieto faktory, spolu s plánovanou legislatívou znamenajú v najbližších rokoch vyšší výpadok na daňových a odvodových príjmoch v priemere o 700 miliónov eur ročne oproti júnovej prognóze.

„Žiaľ potvrdili sa naše obavy, že spomalenie ekonomiky bude mať dopad aj na dane a odvody. Ten prepad je však oproti júnu obrovský a to má samozrejme negatívny vplyv aj na pripravovaný rozpočet. Nehovorí sa mi to ľahko, ale situácia je vážna. Verím však, že rozpočet aj napriek týmto číslam zostavíme tak, aby sme ho v zákonom stanovenom termíne predložili na vládu a následne do parlamentu“, uviedol minister financií Ladislav Kamenický.

Okrem ekonomického vývoja majú na očakávané príjmy dopad aj legislatívne opatrenia schválené NR SR, ktoré negatívne ovplyvnia príjmy v sume 300 mil. eur. Pozitívny vplyv na vývoj daní má vyššia efektívna daňová sadzba (EDS), najmä na korporátnej dani a DPH.  Plnenie DPH kopíruje ekonomický vývoj pri pokračujúcom raste výberu. Výnos DPH stále ťahá priaznivé hotovostné plnenie, ktoré očakávame aj v druhej polovici roka 2019. Prognóza na budúce roky predpokladá stabilnú efektívnu daňovú sadzbu z posledných dvoch kvartálov na úrovni 15,49 %.

Spotrebné dane nenaplnili očakávania ohľadom výnosu, najmä kvôli výnosu z dane z minerálneho oleja, ktorý klesá. Návrh novej legislatívy na zdanenie tabakových výrobkov je súčasťou prognózy pretože bol schválený vládou. Ak však návrh po politickej dohode nebude schválený, prepad daňových príjmov sa zvýši.

Bližšie informácie nájdete na stránke: https://finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/danove-prognozy/54-zasadnutie-vyboru-danove-prognozy-september-2019.html

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR