Je čas plniť si ciele a záväzky v obrane

Aktualizované dňa: 01.07.2020 13:30

Slovensko neplní vlastné strategické ciele v obrannom úsilí, ani záväzky voči NATO, čo je výsledkom pôsobenia minulých vlád. Ozbrojené sily SR potrebujú nový plán rozvoja a silnejšiu verejnú kontrolu. Zlepšiť výsledky pomôže lepšie plánovanie investícií. Optimalizáciou výdavkov dokáže obrana výhľadovo ušetriť minimálne 114 miliónov eur ročne, ktoré môžu byť použité na priority rezortu.  Vyplýva to z revízie výdavkov na obranu, ktorú uskutočnil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR.  

Výdavky Slovenska na obranu vlani dosiahli 1,67 miliardy eur, približne 1,74 percenta HDP. Výrazný nárast bol spôsobený najmä nákupom stíhačiek F-16. Pri zachovaní plánovanej úrovne výdavkov by Slovensko dosiahlo podiel 2 percentá HDP v roku 2022.

Na rozdiel od minulosti dávame na obranu dosť peňazí. Úlohou je začať plniť vlastné strategické ciele a záväzky,” hodnotí obranné výdavky minister financií Eduard Heger. V rámci záväzkov v kolektívnej obrane Ozbrojené sily SR poskytujú NATO 80 percent požadovaných jednotiek, ktoré plnia kvalitatívne ciele obranných spôsobilostí na 39 percent.

Slabé plnenie cieľov a záväzkov Slovenskej republiky v oblasti obrany spôsobili rozhodnutia bývalých vedení rezortu. Našim cieľom sú kvalitnejšie podmienky výkonu služby vojakov, transparentné a hospodárne nákupy techniky, ale aj zvyšovanie kredibility Slovenska v očiach našich aliančných partnerov. S tým je, samozrejme, spojené plnenie záväzkov, ktoré nám z členstva vyplývajú,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.

Slovensko má nadpriemerné výdavky na personál a podpriemerné výdavky na ostatnú prevádzku a infraštruktúru. Je to dôsledok rýchleho rastu miezd vojakov a veľkosti veliteľských štruktúr. „Odporúčame jasne určiť ciele a priority a zvýšiť efektívnosť výdavkov, v prvom rade ich lepším rozdelením na personál, prevádzku a investície,“ vysvetľuje Štefan Kišš, riaditeľ ÚHP.

Investície sa v predchádzajúcich rokoch riadili neaktuálnymi plánmi. Rezort odsúval prioritné projekty, neplánoval ich v potrebnej veľkosti. Uprednostňoval drahé investície bez vysvetlenia prínosu. Revízia odporúča vypracovať nový cieľový model Ozbrojených síl SR a dlhodobý plán rozvoja obrany, ktorý určí priority vyzbrojovania. Optimalizácia plánovaných investícií by umožnila presunúť na najdôležitejšie časti prioritných projektov 2,0 až 2,3 miliardy eur.

O výsledkoch obrany by mala prebiehať informovaná diskusia. Vyžaduje si to sprístupniť kľúčové dokumenty a údaje podľa vzoru iných krajín NATO. „Kvalite diskusie a plneniu cieľov by okrem pravidelnej revízie výdavkov pomohlo zaradenie hodnotenia vstupných a výsledkových ukazovateľov obrany do rozpočtu verejnej správy a ich každoročné verejné hodnotenie,“ hovorí Š. Kišš.

Nové vedenie rezortu obrany bude v tejto súvislosti spolupracovať s ÚHP s cieľom hospodárneho a účelového vynakladania finančných prostriedkov, pričom už zrealizoval potrebné kroky v prospech šetrenia finančných prostriedkov tak, aby tieto peniaze vedel efektívne využiť tam, kde to bude potrebné.

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR