Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

EURÓPSKA KOMISIA OCENILA NAŠE REFORMNÉ ÚSILIE

Aktualizované dňa: 13.07.2022 13:00

Ministerstvo financií SR spúšťa ďalší cyklus predkladania projektov pre účely získania administratívnej asistencie z Nástroja technickej pomoci (Technical Support Instrument – TSI) na rok 2023. Hlavným cieľom TSI je pomôcť krajinám pri vykonávaní štrukturálnych reforiem podporujúcich rast hospodárstva, zelenú a digitálnu trasnformáciu. Tieto reformy by mali pomôcť posilniť konkurencieschopnosť, zvýšiť rast produktivity, udržateľný hospodársky rast, vytvárať pracovné miesta a podporovať investície.

So Slovenskou republikou máme výborne nastavenú spoluprácu a predkladané projekty sú vysokej kvality, čo im umožňuje podporovať reformné úsilie a modernizáciu Slovenskej republiky,“ zhodnotil našu prácu generálny riaditeľ Mario Nava, Generálny riaditeľ riaditeľstva Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem, ktorý po prvýkrát navštívil Slovensko.

Generálna tajomníčka služobného úradu MF SR Veronika Gmiterko vyjadrila spokojnosť s doterajšou spoluprácou a ocenila prínos programu pri reformných snahách Slovenska. „Do budúcnosti chceme pokračovať v našich vysokých ambíciách,“ skonštatovala, „tohtoročné špecifické odporúčania pre Slovensko sú plne v súlade so slovenskými prioritami, a to najmä v oblasti riadenia verejných financií, digitalizácie či zelených aspektov.“ Veronika Gmiterko zároveň zdôraznila, že na našom národnom Pláne obnovy a odolnosti bola schválená prvá žiadosť o platbu. Intenzívne pracujeme na implementácii míľnikov a cieľov spojených s druhou platbou. Priznala, že agendu máme až do roku 2026 veľmi nabitú: „Dúfame, že čoskoro bude schválený Program Slovensko, operačný program na toto programové obdobie. Rovnako sme začali aj prácu na kapitole REPowerEU. Zároveň však budeme žiadať rýchlejšie a jednoduchšie povoľovania obnoviteľnej energie. V tejto súvislosti tiež potrebujeme vykonať prácu v oblasti elektrickej siete, kde by Slovensku veľmi pomohlo aj zrýchlené schvaľovanie infraštruktúry.“

Úspešné projekty Slovenska:

  • Podpora budovania kapacít pre revízie výdavkov (Hodnota za peniaze), odklon od uhlia v regióne Horná Nitra, či reforma zdravotného systému.
  • V súčasnosti sa začínajú implementovať ďalšie dôležité projekty z Nástroja TSI, ktoré podporia reformy v oblasti zdravotníctva, školstva či digitalizácie, ale aj znižovania energetickej závislosti od Ruska, diverzifikovania zdrojov a integrácie utečencov.
  • Kľúčovú úlohu pre Slovensko zohráva znižovanie závislosti od RU fosílnych palív a postupný prechod na obnoviteľné zdroje. Podporu získali dôležité projekty ako zelená obnova budov alebo nedávno podporený projekt na diverzifikáciu energetických zdrojov.

Ministerstvo financií SR