„Deň pre školy“ mal úspech

Aktualizované dňa: 20.09.2019 12:25

Príjmy
13 953 051 €

Výdavky
16 665 366 €

Saldo
-2 712 315 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP