Čo nezhodnotíš dnes, na dôchodku nenájdeš

Aktualizované dňa: 29.03.2019 09:55

Sporenie v II. pilieri by mohlo byť oveľa výnosnejšie. Väčšina sporiteľov si dnes sporí príliš konzervatívne a ich úspory sa preto nezhodnocujú tak, ako by sa mohli. Takmer 80 % majetku je investovaných do nízko výnosných dlhopisových fondov a iba 20% tvoria akciové a indexové fondy, do ktorých investujú predovšetkým mladší a lepšie zarábajúci ľudia žijúci v mestách. Sporenie na dôchodok je dlhodobý proces a takéto konzervatívne investovanie preto znižuje šance na lepší dôchodok. Riešením tohto stavu by mohlo byť zavedenie predvolenej investičnej stratégie. Podľa nej by sporiteľ na začiatku kariéry investoval do akcií a s rastúcim vekom by presúval svoje úspory do dlhopisov.

Sporitelia v súčasnosti odvádzajú časť svojho príjmu na dôchodkové sporenie do vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Každá DSS je povinná viesť jeden garantovaný dlhopisový dôchodkový fond a jeden negarantovaný akciový dôchodkový fond. Úspory v garantovaných fondoch sú alokované do konzervatívnejších cenných papierov ponúkajúcich nižší výnos pri nižšej volatilite. Súčasné garancie v dlhopisových fondoch však nezaručujú zhodnotenie na úrovni inflácie. „Investovanie v dlhopisových garantovaných fondoch sporiteľom negarantuje, že si v budúcnosti za svoje úspory budú môcť kúpiť aspoň to, čo by si za ne mohli kúpiť dnes“, uviedol Juraj Cenker z Inštitútu finančnej politiky na MF SR.

Analytici preto navrhujú zavedenie predvolenej investičnej stratégie pre sporiteľov v II. pilieri. Sporitelia by tak v prvej polovici kariéry investovali výhradne do globálnych akciových indexov, ktoré sú síce rizikovejšie, ale výnosnejšie. Následne by začali zasielať nové príspevky do dlhopisových fondov. Táto stratégia je v porovnaní so súčasným  investovaním do garantovaných dlhopisových fondov výrazne výnosnejšia a vystavuje sporiteľa nižšiemu riziku neadekvátneho dôchodku. Vhodnosť voľby investičnej stratégie ovplyvňuje aj to, kedy a akou formou začnete dôchodok z II. piliera čerpať. Keďže sporiteľ nepotrebuje všetky úspory hneď pri odchode do dôchodku, časť majetku môže naďalej investovať do akcií a získať tým ešte vyšší dôchodok. Vo vysokom veku by si potom sporiteľ zakúpil doživotnú anuitu, aby sa vyhol riziku, že sa mu ku koncu života minú úspory.

Sporenie v odporúčanej predvolenej stratégii je výhodné nie len pre nových, ale aj pre súčasných sporiteľov. Práve u tých je riziko nízkeho dôchodku najvyššie, keďže investujú výrazne konzervatívnejšie než noví sporitelia. Je preto nevyhnutné presunúť do navrhovanej sporiacej stratégie aj dnešných sporiteľov. „Navrhujeme preto zaviesť automatický vstup do odporúčanej stratégie pre nových aj súčasných sporiteľov a zároveň adekvátne upraviť vyplácanie dôchodku z II. piliera. Ako motivácia účasti v predvolenej stratégií by mohla slúžiť garancia minimálneho výnosu“, povedal J. Cenker a dodal, že aktívnym sporiteľom by bola ponechaná možnosť voľby vlastnej investičnej stratégie, tak ako doteraz.

Ak si reprezentatívny sporiteľ začal sporiť pri vzniku II. piliera v akciovom fonde a v roku 2013 bol presunutý do dlhopisového fondu, mal k decembru 2017 nasporených v priemere 6 300 eur. Ak by sa v roku 2013 rozhodol zotrvať v akciovom fonde, táto suma by bola približne o 1 500 eur vyššia. V prípade, že by mal sporiteľ k dispozícií indexový fond od vzniku II. piliera a po celý čas by doň investoval, jeho úspory by k decembru 2017 dosahovali takmer 10 000 eur.

Rozhodnúť sa o dôchodkovom sporení môže byť bez znalostí zloženého úročenia, rozdielu medzi nominálnymi a reálnymi výnosmi či diverzifikácie portfólia pre bežného sporiteľa náročné. Nevhodná voľba investičnej stratégie pri sporení na dôchodok je však medzinárodným fenoménom. Vhodným riešením tohto problému je práve zavedenie predvolenej investičnej stratégie.

Viac v novom komentári:
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/komentare-z-roku-2019/4-co-nezhodnotis-dnes-dochodku-nenajdes.html

Analýza: https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/ekonomicke-analyzy/51-default-strategy-pension-savings-case-slovakia.html

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR