Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Implementačná agentúra Environmentálnych investičných projektov (IA EIP) - Metódy verejného obstarávania

Rok 2007

1.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 013 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 013 : Modernizácia teplárne v Žiline - Práce na zlepšení životného prostredia vrátane súvisiacich služieb
 • postup verejného obstarávania: Rokovacie konanie so zverejnením – služby – nadlimitná
 • názov predmetu zákazky: Modernizácia teplárne v Žiline - Práce na zlepšení životného prostredia vrátane súvisiacich služieb
 • Vestník verejného obstarávania č. 56, dátum zverejnenia: 21.03.2007, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 01269 - MRP
 • Úradný vestník EÚ č. 2007/S 49, dátum zverejnenia: 10.03.2007, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2007/ 060923

 

2.
 • číslo finančného memoranda: FM 2002 SK 16 P PE 012 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2002 SK 16 P PE 012 Zabezpečenie zásobovania okresu Veľký Krtíš pitnou vodou
 • postup verejného obstarávania: Rokovacie konanie so zverejnením – práce – nadlimitná
 • názov predmetu zákazky: Zabezpečenie zásobovania okresu Veľký Krtíš pitnou vodou - stavebné práce
 • Vestník verejného obstarávania č. 106, dátum zverejnenia: 05.06.2007, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 02503 - PRP
 • Úradný vestník EÚ č. 2007/S 98, dátum zverejnenia: 24.05.2007, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2007/ 120834

Rok 2006

1.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PA 010 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PA 010 : „Technická asistencia Ministerstvu životného prostredia SR pre prípravu a implementáciu environmentálnych investičných projektov“ - Poradenské a konzultačné služby v oblasti monitorovania
 • postup verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu zákazky: Poradenské a konzultačné služby v oblasti monitorovania 
 • Vestník verejného obstarávania č. 27, dátum zverejnenia: 08.02.2006, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 02030 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2006/S 22, dátum zverejnenia: 02.02.2006, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2006/ 024349

 

2.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 013
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 013 : Modernizácia teplárne v Žiline - Práce na zlepšení životného prostredia vrátane súvisiacich služieb
 • postup verejného obstarávania: Rokovacie konanie so zverejnením – práce - nadlimitná
 • názov predmetu zákazky: Modernizácia teplárne v Žiline - Práce na zlepšení životného prostredia vrátane súvisiacich služieb
 • Vestník verejného obstarávania č. 150, dátum zverejnenia: 07.08.2006, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania:07826 - MRP
 • Úradný vestník EÚ č. 2006/S 144, dátum zverejnenia: 01.08.2006, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2006/ 155473

 

3.
 • číslo finančného memoranda: FM 2002 SK 16 P PE 012 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2002 SK 16 P PE 012 Zabezpečenie zásobovania okresu Veľký Krtíš pitnou vodou
 • postup verejného obstarávania: Verejná súťaž – práce – nadlimitná
 • názov predmetu zákazky: Zabezpečenie zásobovania okresu Veľký Krtíš pitnou vodou - stavebné práce
 • Vestník verejného obstarávania č. 16, dátum zverejnenia: 24.01.2006, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 01175 - MSP
 • Úradný vestník EÚ č. 2006/S 17, dátum zverejnenia: 26.01.2006, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2006/ 018907

 

4.
 • číslo finančného memoranda: FM 2002 SK 16 P PA 008 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2002 SK 16 P PA 008 Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam 
 • postup verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu zákazky: Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam
 • Vestník verejného obstarávania č. 97, dátum zverejnenia: 23.05.2006, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 05784 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2006/S 96, dátum zverejnenia: 20.05.2006, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2006/ 102986

 

5.
 • číslo finančného memoranda: FM 2000 SK 16 P PE 004 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2000 SK 16 P PE 004 Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno
 • postup verejného obstarávania: Verejná súťaž – práce – nadlimitná
 • názov predmetu zákazky: Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno - kanalizácia (práce)
 • Vestník verejného obstarávania č. 221, dátum zverejnenia: 21.11.2006, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 09874 - MSP
 • Úradný vestník EÚ č. 2006/S 216, dátum zverejnenia: 14.11.2006, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2007/ 231639

Rok 2005

1.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PA 010 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PA 010 : „Technická asistencia Ministerstvu životného prostredia SR pre prípravu a implementáciu environmentálnych investičných projektov“ - Poradenské a konzultačné služby v oblasti riadenia kvality
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Poradenské a konzultačné služby v oblasti riadenia kvality
 • Vestník verejného obstarávania č. 58, dátum zverejnenia: 24.03.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 03624 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 58, dátum zverejnenia: 23.03.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 056128 
   
2.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PA 010 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PA 010 : „Technická asistencia Ministerstvu životného prostredia SR pre prípravu a implementáciu environmentálnych investičných projektov“ - Poradenské a konzultačné služby v oblasti hospodárstva odpadových vôd
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Poradenské a konzultačné služby v oblasti vodného hospodárstva a odpadových vôd
 • Vestník verejného obstarávania č. 58, dátum zverejnenia: 24.03.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 03625 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 59, dátum zverejnenia: 24.03.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 057043 
   
3.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PA 010 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PA 010 : „Technická asistencia Ministerstvu životného prostredia SR pre prípravu a implementáciu environmentálnych investičných projektov“ - Poradenské a konzultačné služby v oblasti monitorovania
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Poradenské a konzultačné služby v oblasti monitorovania
 • Vestník verejného obstarávania č. 58, dátum zverejnenia: 24.03.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 03626 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 59, dátum zverejnenia: 24.03.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 057006 

 

4.

 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PA 010 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PA 010 : „Technická asistencia Ministerstvu životného prostredia SR pre prípravu a implementáciu environmentálnych investičných projektov“ - Poradenské a konzultačné služby v oblasti monitorovania
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Poradenské a konzultačné služby v oblasti monitorovania
 • Vestník verejného obstarávania č. 111, dátum zverejnenia: 09.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 07413 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 105, dátum zverejnenia: 02.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 105035
   
5.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PA 010 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PA 010 : „Technická asistencia Ministerstvu životného prostredia SR pre prípravu a implementáciu environmentálnych investičných projektov“ - Poradenské a konzultačné služby v oblasti ekonomiky a financií
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Poradenské a konzultačné služby v oblasti ekonomiky a financií
 • Vestník verejného obstarávania č. 58, dátum zverejnenia: 24.3.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 03626 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 57, dátum zverejnenia: 22.03.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 055115 

 

6.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PA 010 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PA 010 : „Technická asistencia Ministerstvu životného prostredia SR pre prípravu a implementáciu environmentálnych investičných projektov“ - Poradenské a konzultačné služby v oblasti ekonomiky a financií
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Poradenské a konzultačné služby v oblasti ekonomiky a financií
 • Vestník verejného obstarávania č. 109, dátum zverejnenia: 07.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 07280 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 103, dátum zverejnenia: 31.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 103122 
   
7.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 013
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 013 : Modernizácia teplárne v Žiline - Práce na zlepšení životného prostredia vrátane súvisiacich služieb
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – práce - nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Modernizácia teplárne v Žiline - Práce na zlepšení životného prostredia vrátane súvisiacich služieb
 • Vestník verejného obstarávania č. 69, dátum zverejnenia: 12.04.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania:04296 - MSP
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 69, dátum zverejnenia: 08.04.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 066977 

 

8.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 013
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 013 : Modernizácia teplárne v Žiline - Práce na zlepšení životného prostredia vrátane súvisiacich služieb
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – práce - nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Modernizácia teplárne v Žiline - Práce na zlepšení životného prostredia vrátane súvisiacich služieb
 • Vestník verejného obstarávania č. 127, dátum zverejnenia: 01.07.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania:08637 - MSP
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 122, dátum zverejnenia: 28.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 120895 

 

9.

 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 013
 • číslo a názov projektu ISPA:  FM 2003 SK 16 P PE 013 Modernizácia teplárne v Žiline
 • metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania:  Modernizácia teplárne v Žiline – stavebný dozor
 • Vestník verejného obstarávania č. 85, dátum zverejnenia: 04.05.2005, číslo oznámenia o -vyhlásení metódy verejného obstarávania: 05414 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 84, dátum zverejnenia: 29.04.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005/ 081914

 

10.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 013
 • číslo a názov projektu ISPA:  FM 2003 SK 16 P PE 013 Modernizácia teplárne v Žiline
 • metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania:  Modernizácia teplárne v Žiline – stavebný dozor
 • Vestník verejného obstarávania č. 137, dátum zverejnenia: 18.07.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy erejného obstarávania: 09375 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 132, dátum zverejnenia: 12.07.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005/ 131000

 

11.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 016 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 016 Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Výkon stavebného dozoru na stavbu: Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín
 • Vestník verejného obstarávania č. 80, dátum zverejnenia: 27.04.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 05049 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 79, dátum zverejnenia: 22.04.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 076930

 

12.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 016 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 016 Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – práce – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Stavba - Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín
 • Vestník verejného obstarávania č. 85, dátum zverejnenia: 04.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 05418 - MSP
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 84, dátum zverejnenia: 29.04.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 081912

 

13.
 • číslo finančného memoranda: FM 2002 SK 16 P PE 012 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2002 SK 16 P PE 012 Zabezpečenie zásobovania okresu Veľký Krtíš pitnou vodou
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Zabezpečenie zásobovania okresu Veľký Krtíš pitnou vodou (stavebný dozor)
 • Vestník verejného obstarávania č. 100, dátum zverejnenia: 25.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 06642 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. , dátum zverejnenia: , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 

 

14.
 • číslo finančného memoranda: FM 2002 SK 16 P PE 012 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2002 SK 16 P PE 012 Zabezpečenie zásobovania okresu Veľký Krtíš pitnou vodou
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Zabezpečenie zásobovania okresu Veľký Krtíš pitnou vodou (stavebný dozor)
 • Vestník verejného obstarávania č. 225, dátum zverejnenia: 24.11.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 16392 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 226, dátum zverejnenia: 24.11.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 223414

 

15.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 014 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 014 Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Košice
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Výkon stavebného dozoru - Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Košice
 • Vestník verejného obstarávania č. 63, dátum zverejnenia: 04.04.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 03972 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 63, dátum zverejnenia: 31.03.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 061149

 

16.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 014 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 014 Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Košice
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – práce – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Stavba:  Košice - kanalizácia a čistenie odpadových vôd
 • Vestník verejného obstarávania č. 89, dátum zverejnenia: 10.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 05718 - MSP
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 86, dátum zverejnenia: 03.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 083541
17.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 017 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 017 Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu - stavebný dozor
 • Vestník verejného obstarávania č. 84, dátum zverejnenia: 03.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 05348 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 81, dátum zverejnenia: 26.04.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 078986

 

18.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 017 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 017 Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu
 • metóda verejného obstarávania: Rokovacie konanie bez zverejnenia – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu - stavebný dozor
 • Vestník verejného obstarávania č. neaplikuje sa, dátum zverejnenia: neaplikuje sa, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa, RKbZ uskutočnené 23.09.2005
 • Úradný vestník EÚ č. neaplikuje sa, dátum zverejnenia: neaplikuje sa, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa

 

19.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 017 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 017 Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu - stavebný dozor
 • Vestník verejného obstarávania č. 249, dátum zverejnenia: 29.12.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 18350 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 246, dátum zverejnenia: 22.12.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 243038

 

20.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 017 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 017 Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – práce – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu, časť ČOV - práce
 • Vestník verejného obstarávania č. 84, dátum zverejnenia: 03.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 05356 - MSP
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 81, dátum zverejnenia: 26.04.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 078989

 

21.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 017 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 017 Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – práce – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu, časť 1 - kanalizácia - práce
 • Vestník verejného obstarávania č. 84, dátum zverejnenia: 03.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 05357 - MSP
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 81, dátum zverejnenia: 26.04.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 078994

 

22.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 017 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 017 Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – práce – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu, časť 1 - kanalizácia - práce
 • Vestník verejného obstarávania č. 179, dátum zverejnenia: 19.09.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 12763 - MSP
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 174, dátum zverejnenia: 09.09.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 173104

 

23.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 018 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 018 Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a ČOV - stavebný dozor
 • Vestník verejného obstarávania č. 84, dátum zverejnenia: 03.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 05347 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 81, dátum zverejnenia: 26.04.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 078992

 

24.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 018 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 018 Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
 • metóda verejného obstarávania: Rokovacie konanie bez zverejnenia  – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a ČOV - stavebný dozor
 • Vestník verejného obstarávania č. neaplikuje sa, dátum zverejnenia: neaplikuje sa, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa, RKbZ z 30.09.2005
 • Úradný vestník EÚ č. neaplikuje sa, dátum zverejnenia: neaplikuje sa, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa

 

25.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 018 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 018 Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – práce – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a ČOV, časť 2: rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie
 • Vestník verejného obstarávania č. 132, dátum zverejnenia: 11.07.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 09030 - MSP
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 125, dátum zverejnenia: 01.07.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 123909

 

26.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 018 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 018 Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – práce – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a ČOV, časť 1: modernizácia a rozšírenie ČOV
 • Vestník verejného obstarávania č. 84, dátum zverejnenia: 03.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 05358 - MSP
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 81, dátum zverejnenia: 26.04.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 078987

 

27.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 018 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 018 Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
 • metóda verejného obstarávania: Rokovacie konanie bez zverejnenia – práce – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a ČOV, časť 1: modernizácia a rozšírenie ČOV
 • Vestník verejného obstarávania č. neaplikuje sa, dátum zverejnenia: neaplikuje sa, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa, RKbZ z 22.08.2005
 • Úradný vestník EÚ č. neaplikuje sa, dátum zverejnenia: neaplikuje sa, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa

 

28.
 • číslo finančného memoranda: FM 2002 SK 16 P PA 008 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2002 SK 16 P PA 008 Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam 
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam - určená osoba
 • Vestník verejného obstarávania č. 96, dátum zverejnenia: 19.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 06323 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 91, dátum zverejnenia: 12.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 089967

 

29.
 • číslo finančného memoranda: FM 2002 SK 16 P PA 008 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2002 SK 16 P PA 008 Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam 
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam
 • Vestník verejného obstarávania č. 98, dátum zverejnenia: 23.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 06475 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 93, dátum zverejnenia: 14.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 092191

 

30.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PA 009 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PA 009 Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore 
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Banská Bystrica
 • Vestník verejného obstarávania č. 114, dátum zverejnenia: 14.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 07663 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 106, dátum zverejnenia: 03.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 106105

 

31.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PA 009 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PA 009 Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore 
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu pre Severoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Žilina
 • Vestník verejného obstarávania č. 111, dátum zverejnenia: 09.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 07412 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 107, dátum zverejnenia: 04.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 107009

 

32.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PA 009 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PA 009 Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore 
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
 • Vestník verejného obstarávania č. 119, dátum zverejnenia: 21.07.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 08023 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 114, dátum zverejnenia: 15.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 113326

 

33.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PA 009 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PA 009 Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore 
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Odborná pomoc pri príprave projektov Kohézneho fondu pre Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
 • Vestník verejného obstarávania č. 110, dátum zverejnenia: 08.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 07339 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 107, dátum zverejnenia: 04.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 106935

 

34.

 

35.
 • číslo finančného memoranda: FM 2000 SK 16 P PE 003 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2000 SK 16 P PE 003 Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd 
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – práce – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Banská Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd, II. etapa (práce)
 • Vestník verejného obstarávania č. 230, dátum zverejnenia: 01.12.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 16756 - MSP
 • Úradný vestník EÚ č. 2005/S 233, dátum zverejnenia: 03.12.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/ 230298

Rok 2004

1.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PE 016 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PE 016 Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Výkon stavebného dozoru na stavbu: Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín
 • Vestník verejného obstarávania č. 144, dátum zverejnenia: 14.09.2004, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 09914 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2004/S 175, dátum zverejnenia: 08.09.2004, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2004/ 150345

 

2.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PA 010 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PA 010 „Technická asistencia Ministerstvu životného prostredia SR pre prípravu a implementáciu environmentálnych investičných projektov" - Poradenské a konzultačné služby v oblasti riadenia kvality
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Poradenské a konzultačné služby v oblasti riadenia kvality
 • Vestník verejného obstarávania č. 169, dátum zverejnenia: 21.10.2004, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 11812 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2004/S 202, dátum zverejnenia: 15.10.2004, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2004/ 172971 

 

3.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PA 010 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PA 010 : „Technická asistencia Ministerstvu životného prostredia SR pre prípravu a implementáciu environmentálnych investičných projektov“ - Poradenské a konzultačné služby v oblasti hospodárstva odpadových vôd 
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Poradenské a konzultačné služby v oblasti vodného hospodárstva a odpadových vôd
 • Vestník verejného obstarávania č. 169, dátum zverejnenia: 21.10.2004, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 11810 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2004/S 202, dátum zverejnenia: 15.10.2004, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2004/ 172989 

 

4.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PA 010 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PA 010 : „Technická asistencia Ministerstvu životného prostredia SR pre prípravu a implementáciu environmentálnych investičných projektov“ - Poradenské a konzultačné služby v oblasti monitorovania
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Poradenské a konzultačné služby v oblasti monitorovania
 • Vestník verejného obstarávania č. 169, dátum zverejnenia: 21.10.2004, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 11813 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2004/S 202, dátum zverejnenia: 15.10.2004, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2004/ 173008 

 

5.
 • číslo finančného memoranda: FM 2003 SK 16 P PA 010 
 • číslo a názov projektu ISPA: FM 2003 SK 16 P PA 010 : „Technická asistencia Ministerstvu životného prostredia SR pre prípravu a implementáciu environmentálnych investičných projektov“ - Poradenské a konzultačné služby v oblasti ekonomiky a financií
 • metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
 • názov predmetu obstarávania: Poradenské a konzultačné služby v oblasti ekonomiky a financií
 • Vestník verejného obstarávania č. 169, dátum zverejnenia: 21.10.2004, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 11811 - MSS
 • Úradný vestník EÚ č. 2004/S 202, dátum zverejnenia: 15.10.2004, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2004/ 172927