Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Centrálna finančná a kontraktačná jednotka (CFKJ) - Metódy verejného obstarávania

 

Rok 2006

1. 2004/016-764.08.03 UIBF

·  dátum podpísania finančného rozhodnutia: 29.10.2004
·  číslo a názov projektu:  2004/016-764.08.03 UIBF
·  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – nadlimitná metóda – služby
·  názov predmetu obstarávania: Technická asistencia na posilnenie a skvalitnenie činnosti sekcie kontroly Pôdohospodárskej platobnej agentúry
·  Vestník verejného obstarávania č. 27, dátum zverejnenia 08.02.2006, číslo oznámenia: 02029-MSS
·  Úradný vestník EÚ č.: S25, dátum zverejnenia: 07.02.2006, číslo oznámenia: 2006/S  25-027875

2.  2004/016-764.08.02

·  dátum podpísania finančného rozhodnutia: 29.10.2004
·  číslo a názov projektu:  2004/016-764.08.02 Priebežné hodnotenie projektov Prechodného fondu
·  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – nadlimitná metóda – služby
·  názov predmetu obstarávania: Priebežné hodnotenie projektov Prechodného fondu
·  Vestník verejného obstarávania č. 16, dátum zverejnenia 24.01.2006, číslo oznámenia: 01170-MSS
·  Úradný vestník EÚ č.: S13, dátum zverejnenia: 20.01.2006, číslo oznámenia: 2006/S  13-014586

3. 2004/016-764.08.03 UIBF

·  dátum podpísania finančného rozhodnutia: 29.10.2004
·  číslo a názov projektu:  2004/016-764.08.03 UIBF
·  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – nadlimitná metóda – služby
·  názov predmetu obstarávania:  Vývoj softvérovej aplikácie pre implementáciu rekodifikácie trestnoprávnych kódexov do informačného systému PATRICIA
·  Vestník verejného obstarávania č. 17, dátum zverejnenia 25.01.2006, číslo oznámenia: 01265-MSS
·  Úradný vestník EÚ č.: S14, dátum zverejnenia: 21.01.2006, číslo oznámenia: 2006/S 14-015810

4. 2004/016-764.03.01

· dátum podpísania finančného rozhodnutia: 29.10.2004
· číslo a názov projektu:  2004/016-764.03.01 Posilnenie súdneho systému
· metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – podlimitná metóda – služby
· názov predmetu obstarávania:  Propagácia mediácie v civilných veciach pre odbornú a laickú verejnosť
· Vestník verejného obstarávania č. 26, dátum zverejnenia 07.02.2006, číslo oznámenia: 01948-MSS
· Úradný vestník EÚ č.: - , dátum zverejnenia: -, číslo oznámenia: 

 5. 2004/016-764.01.01

·  dátum podpísania finančného rozhodnutia: 29.10.2004
·  číslo a názov projektu:  2004/016-764.01.01 Posilnenie kontrolných systémov v oblasti potravinovej bezpečnosti
·  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – nadlimitná metóda – tovar
·  názov predmetu obstarávania:  Posilnenie kontrolných systémov v oblasti bezpečnosti potravín – dodávka prístrojov
·  Vestník verejného obstarávania č. 28, dátum zverejnenia 09.02.2006, číslo oznámenia: 02110-MST
·  Úradný vestník EÚ č.: S25, dátum zverejnenia: 07.02.2006, číslo oznámenia: 2006/S  25-027716

 6. 2004/016-764.05.01

·  dátum podpísania finančného rozhodnutia: 29.10.2004
·  číslo a názov projektu:  2004/016-764.05.01 Skvalitnenie štatistického systému SR
·  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – nadlimitná metóda – služby
·  názov predmetu obstarávania:  Integrovaný elektronický systém využitia administratívnych zdrojov v AŠIS-e
·  Vestník verejného obstarávania č. 28, dátum zverejnenia 09.02.2006, číslo oznámenia: 02126-MSS
·  Úradný vestník EÚ č.: S26, dátum zverejnenia: 08.02.2006, číslo oznámenia: 2006/S  26-028936


 

Pre ďalšie verejné obstarávania v roku 2006 kliknite tu

Rok 2005

1. 2003-004-995-01-02

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-01-02 – Podpora reformy verejnej správy
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Tvorba procesného modelu informačných tokov centrálneho registra obyvateľov vrátane vývoja a nákupu softvérových aplikácií
.  Vestník verejného obstarávania č. 197, dátum zverejnenia: 13.10.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 14080 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 197, dátum zverejnenia: 12.10.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-194415

2. 2003-004-995-01-02

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-01-02 – Uplatňovanie nového acquis v oblasti štatistiky
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – tovar – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Dodávka zariadenia pre posilnenie nového acquis v oblasti štatistiky
.  Vestník verejného obstarávania č. 99, dátum zverejnenia: 24.05.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 06541 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 95, dátum zverejnenia: 19.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-09425

3. 2003-004-995-01-02

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-01-02 – Podpora reformy verejnej správy
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania: Zvýšenie odbornej kvalifikácie volených zástupcov územnej samosprávy a zamestnancov verejnej správy
.  Vestník verejného obstarávania č. 193, dátum zverejnenia: 07.10.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 13780 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.:, dátum zverejnenia:, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

4. 2003-004-995-01-02

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-01-02 – Posilňovanie prijímacích kapacít pre žiadateľov o azyl v Slovenskej republike
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – tovary – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Dodávka a inštalácia výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky pre azylové zariadenia
.  Vestník verejného obstarávania č. 132, dátum zverejnenia: 11.07.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 09010 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 129, dátum zverejnenia: 07.07.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-127615

5. 2003-004-995-01-02 ; 2003-004-995-03-07; 2004/016-764.01.01

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003, 2004 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-01-02 – Podpora reformy verejnej správy; 2003-004-995-03-07 Posilňovanie dohľadu a kontroly nákazlivých chorôb v Slovenskej republike; 2004/016-764.01.01 Posilnenie prevencie a kontrolných systémov v oblasti bezpečnosti potravín
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – podlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Asistentské služby pre twinningových expertov
.  Vestník verejného obstarávania č. 112, dátum zverejnenia: 10.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 07515 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: -, dátum zverejnenia: -, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: -

6.  2003-004-995-01-03

· číslo a dátum schválenia finančného memoranda: PHARE 2003-004-995-01-03 z 3.11.2003
· číslo a názov projektu:  PHARE 2003-004-995-01-03 Boj proti korupcii
· metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby
· názov predmetu obstarávania:  Dolaďovanie legislatívneho rámca a zdieľanie skúseností členských štátov EÚ s novými protikorupčnými inštitúciami v Slovenskej republike
· Vestník verejného obstarávania č. 170  , dátum zverejnenia: 5.9.2005, číslo oznámenia: 12188 – MSS/200
·  Úradný vestník EÚ č. S168, dátum zverejnenia: 01.09.2005 , číslo oznámenia: 2005/S168 - 167416 

7. 2003-004-995-01-03

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-01-03 – Boj proti korupcii
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Dolaďovanie legislatívneho rámca a zdieľanie skúseností členských štátov EÚ a novými protikorupčnými inštitúciami na Slovensku
.  Vestník verejného obstarávania č. 170, dátum zverejnenia: 05.09.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 12188 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 168, dátum zverejnenia: 01.09.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-167416

8.  2003-004-995-01-04

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-01-04 – Nealokovaný rozpočet na budovanie inštitúcií
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania: Budovanie administratívnych kapacít MŽP SR za účelom efektívnej implementácie Acquis prostredníctvom environmentálnach investičných projektov
.  Vestník verejného obstarávania č. 179, dátum zverejnenia: 19.09.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného
  obstarávania: 12758 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 178, dátum zverejnenia: 15.09.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-176521

9. 2003-004-995-01-04

·  číslo a dátum schválenia finančného memoranda:  PHARE 2003-004-995-01-04 z 3.11.2003
·  číslo a názov projektu:  PHARE 2003-004-995-01-04 Nealokovaný rozpočet na budovanie inštitúcií
·  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby
·  názov predmetu obstarávania:  Realizácia školení v oblasti výkonu vnútorného auditu pre zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry
·  Vestník verejného obstarávania č. 168, dátum zverejnenia: 31.8.2005 , číslo oznámenia: 11990-MSS/2005
·  Úradný vestník EÚ č. S164, dátum zverejnenia: 26.08.2005, číslo oznámenia: 2005/S164-163674 

10. 2003-004-995-01-04

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-01-04 – Nealokovaný rozpočet na budovanie inštitúcií
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Inštitucionálne posilnenie v oblasti manažmentu kontaminovaných zariadení s obsahom PCB v SR
.  Vestník verejného obstarávania č. 188, dátum zverejnenia: 30.09.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 13455  - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 184, dátum zverejnenia: 23.09.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-181962

11. 2003-004-995-01-04

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-01-04 – Nealokovaný rozpočet na budovanie inštitúcií
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Priebežné hodnotenie PHARE projektov
.  Vestník verejného obstarávania č. 155, dátum zverejnenia: 11.08.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 10864 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 140, dátum zverejnenia: 22.07.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-139207

12. 2003-004-995-01-05

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-01-05 – Podpora integrovaného vzdelávania Rómov
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Podpora integrovaného vzdelávania Rómov
.  Vestník verejného obstarávania č. 119, dátum zverejnenia: 21.07.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 08022 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 115, dátum zverejnenia: 16.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-114123

13. 2003-004-995-01-06

· číslo a dátum podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE z 03.11.2003
· číslo a názov projektu:  2003-004-995-01-06 – Zlepšenie prístupu Rómov k zdravotnej starostlivosti
· metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – nadlimitná metóda – služby
· názov predmetu obstarávania:  Zabezpečenie lepšieho prístupu rómskej menšiny k zdravotnej starostlivosti v SR prostredníctvom vyškolených terénnych zdravotných asistentov
· Vestník verejného obstarávania č. 90, dátum zverejnenia 11.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 05795-MSS
· Úradný vestník EÚ č.: S89 , dátum zverejnenia: 07.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 2005/S 89-086749

14. 2003-004-995-01-06/02

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-01-06/02 – Zlepšenie prístupu Rómov k zdravotnej starostlivosti
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – tovar – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Nákup mobilných zdravotníckych jednotiek, nákup zdravotníckych prístrojov a vybavenia pre zdravotné centrá
.  Vestník verejného obstarávania č. 158, dátum zverejnenia: 16.08.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 11134 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 155, dátum zverejnenia: 12.08.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-154933

15. 2003-004-995-01-06/03

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-01-06/03 – Zlepšenie prístupu Rómov k zdravotnej starostlivosti
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – práce – podlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Rekonštrukcia priestorov zdravotných stredísk
.  Vestník verejného obstarávania č. 155, dátum zverejnenia: 11.08.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 10887 - MSP
.  Úradný vestník EÚ č.:, dátum zverejnenia: , číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

16. 2003-004-995-01-06/04

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-01-06/04 – Zlepšenie prístupu Rómov k zdravotnej starostlivosti
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – tovar – podlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Zabezpečenie súboru vzdelávacích pomôcok pre zdravotnú výchovu mladých Rómov
.  Vestník verejného obstarávania č. 174, dátum zverejnenia: 09.09.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 12463 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: -, dátum zverejnenia:-, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: -

17. 2003-004-995-02-01

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-02-01/04 – Správa územia a katastrálna infraštruktúra
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – tovar – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Dodávka vybavenia, SW a SW systému pre geografický informačný systém a katastrálnu grafiku
.  Vestník verejného obstarávania č. 173, dátum zverejnenia: 08.09.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 12437 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 171, dátum zverejnenia: 06.09.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-169887

18. 2003-004-995-02-01

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-02-01/03 – Správa územia a katastrálna infraštruktúra
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – tovar – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania: Dodávka špeciálneho technického vybavenia a softvérových systémov pre slovenskú permanentnú sieť globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), IT vybavenia a štandardného softvéru
.  Vestník verejného obstarávania č. 164, dátum zverejnenia: 24.08.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 11604 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 161, dátum zverejnenia: 23.08.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-160790

19. 2003-004-995-03-01

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-03-01 – Podpora implementácie rizikovo orientovaného dohľadu
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – podlimitná 
.  názov predmetu obstarávania: Vývoj SW pre dohľad nad kapitálovým trhom
.  Vestník verejného obstarávania č. 194, dátum zverejnenia: 10.10.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 13861 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: , dátum zverejnenia: , číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

20. 2003-004-995-03-02

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-03-02 – Podpora poľnohospodárskeho potravinového reťazca v rámci celkovej potravinovej bezpečnosti
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – tovary – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Podpora potravinového reťazca v  celkovej potravinovej stratégii – kontrola GMO a patogénov.
.  Vestník verejného obstarávania č. 128, dátum zverejnenia: 04.07.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 08711 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 124, dátum zverejnenia: 30.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-122644

21. 2003-004-995-03-04

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-03-04 – Ochrana zvierat počas transportu
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania: Vývoj softvéru pre ŠVPS SR na komplexnú kontrolu zvierat pri preprave po ceste
.  Vestník verejného obstarávania č. 162, dátum zverejnenia: 22.08.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 11468 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 158-158201, dátum zverejnenia: 18.8.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-158201

22. 2003-004-995-03-05

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-03-05 – Uplatňovanie nového aquis v oblasti štatistiky
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Vývoj aplikačného softvéru, testovanie a implementácia systému spracovania údajov pre štatistiku železa a ocele
.  Vestník verejného obstarávania č. 117, dátum zverejnenia: 17.06.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 07889 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 113, dátum zverejnenia: 14.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-112166

23. 2003-004-995-03-05/05

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-03-05/05 – Uplatňovanie nového acquis v oblasti štatistiky
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Vývoj aplikačného SW, testovanie a implementácia systému prepojenia finančných a nefinančných účtov
.  Vestník verejného obstarávania č. 191, dátum zverejnenia: 05.10.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 13611 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 190, dátum zverejnenia: 01.10.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-187489

24. 2003-004-995-03-06/03

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-03-06/03 – Posilňovanie štatistického informačného systému o zdravotnom stave a jeho harmonizácia s požiadavkami EÚ
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Vývoj informačného systému zdravotníckych indikátorov
.  Vestník verejného obstarávania č. 130, dátum zverejnenia: 7.7.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 08882 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 125, dátum zverejnenia: 12.10.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-123776

25. 2003-004-995-03-07/02

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-07/02 Posilňovanie dohľadu a kontroly nákazlivých chorôb v Slovenskej republike
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – tovar – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania: Nákup výpočtovej techniky a laboratórnej prístrojovej techniky pre Úrad verejného zdravotníctva SR, Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR a ich vybrané Národné referenčné centrá
.  Vestník verejného obstarávania č. 186, dátum zverejnenia: 13.10.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 13326 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 185, dátum zverejnenia: 24.09.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-182577

26. 2003-004-995-03-07/03

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-03-07/03 – Posilňovanie dohľadu a kontroly nákazlivých chorôb v Slovenskej republike
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Vývoj informačného systému na zlepšenie dohľadu a kontroly nad infekčnými ochoreniami a dodanie aplikačného programového vybavenia pre Úrad verejného zdravotníctva SR a Regionálne úrady verejného zdravotníctva SR
.  Vestník verejného obstarávania č. 182, dátum zverejnenia: 22.09.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 13002 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 179, dátum zverejnenia: 16.09.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-177362

27. 2003-004-995-03-14

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu:  2003-004-995-03-14 – Príprava na projektové riadenie ESF
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – nadlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Príprava na využitie prostriedkov z ESF na miestnej a regionálnej úrovni
.  Vestník verejného obstarávania č. 123, dátum zverejnenia: 27.06.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 08318 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 119, dátum zverejnenia: 22.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-117687

28. 2003-004-995-03-15

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-15 – Posilňovanie regionálnych a miestnych kapacít určených na riadenie a implementáciu štruktúrnych fondov
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Posilnenie regionálnych a lokálnych kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych fondov
.  Vestník verejného obstarávania č. 120, dátum zverejnenia: 22.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 08086 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 116, dátum zverejnenia: 17.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-114879

29. 2003-004-995-03-16

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-16 – Budovanie inštitúcií a kapacít v sektore životného prostredia
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – podlimitná 
.  názov predmetu obstarávania:  Odborné tréningy a vývoj zdieľaného environmentálneho informačného systému
.  Vestník verejného obstarávania č. 196, dátum zverejnenia: 12.10.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 14006 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: -, dátum zverejnenia: -, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: -

30. 2003-004-995-03-16

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-16 – Systém monitorovania biologickej bezpečnosti
.  metóda verejného obstarávania: verejná súťaž – tovar – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Dodávka hardvéru a licencií, BTX monitorov, PM10 samplerov a databázového softvéru
.  Vestník verejného obstarávania č. 189, dátum zverejnenia: 03.10.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 13605 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 190, dátum zverejnenia: 01.10.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-187221

31. 2003-004-995-03-17

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-17 – Systém monitorovania biologickej bezpečnosti
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – tovar – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Prístroje pre monitorovací systém biologickej bezpečnosti
.  Vestník verejného obstarávania č. 153, dátum zverejnenia: 09.08.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 10682 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 150, dátum zverejnenia: 05.08.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-149812

32. 2003-004-995-03-18

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-18 – Implementácia smerníc Rady o elektrickom a elektronickom odpade
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Implementácia smerníc o odpade z elektrických a elektronických zariadení
.  Vestník verejného obstarávania č. 192, dátum zverejnenia: 06.10.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 13674 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 191, dátum zverejnenia: 04.10.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-188333

33. 2003-004-995-03-21

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-21 – Modernizácia technického zariadenia na slovenských medzinárodných letiskách (Bratislava, Košice, Poprad-Tatry)
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – tovar – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Dodávka a inštalácia kamerového monitorovacieho systému pre tri slovenské medzinárodné letiská
.  Vestník verejného obstarávania č. 123, dátum zverejnenia: 27.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 08309 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 119, dátum zverejnenia: 22.06.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-117589

34. 2003-004-995-03-22

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-22 – Posilňovanie účinnosti súdnictva
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Odborné legislatívne poradenstvo a vzdelávanie sudcov v oblasti súťažného a konkurzného práva
.  Vestník verejného obstarávania č. 173, dátum zverejnenia: 08.09.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 12442 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 171, dátum zverejnenia: 06.09.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-170035

35. 2003-004-995-03-22

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-22 – Posilňovanie účinnosti súdnictva
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – podlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Vývoj softvérovej aplikácie manažmentu dokumentácie elektronickej zbierky listín a skenovacieho pracoviska pre potreby registrových súdov
.  Vestník verejného obstarávania č. 147, dátum zverejnenia: 01.08.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 10316 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: -, dátum zverejnenia: -, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: -

36. 2003-004-995-03-22/03

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-22/03 – Posilňovanie účinnosti súdnictva
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Nákup výpočtovej techniky pre správu súdnej dokumentácie
.  Vestník verejného obstarávania č. 86, dátum zverejnenia: 05.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 05490 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 86, dátum zverejnenia: 03.05.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-083190

37. 2003-004-995-03-23/01

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-23/01 – Zosúladenie s kritériami EÚ o policajnej spolupráci a boji proti zločinu
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – tovary – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Vybavenie forenzných DNA laboratórií – dodávka tovarov
.  Vestník verejného obstarávania č. 158, dátum zverejnenia: 16.08.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 11133 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 155, dátum zverejnenia: 12.08.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-154935

38. 2003-004-995-03-23/02

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-23/02 – Zosúladenie s kritériami EÚ o policajnej spolupráci a boji proti zločinu
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – služby – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Správna laboratórna prax, poradenská činnosť pri zavedení systému kvality a odborné školenia v oblasti forenznej analýzy DNA
.  Vestník verejného obstarávania č. 170, dátum zverejnenia: 05.09.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 12189 - MSS
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 54, dátum zverejnenia: 17.03.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-052184

39. 2003-004-995-03-23/03

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-23/03 – Zosúladenie s kritériami EÚ o policajnej spolupráci a boji proti zločinu
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – práce – podlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Podpora DNA laboratórií a dodávka ich vybavenia
.  Vestník verejného obstarávania č. 169, dátum zverejnenia: 02.09.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 12088 - MSP
.  Úradný vestník EÚ č.: -, dátum zverejnenia -, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: -

40. 2003-004-995-03-24/02

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-24/02 – Boj proti praniu špinavých peňazí
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – tovar – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Dodávka IT techniky s príslušenstvom pre finančné spravodajské jednotky
.  Vestník verejného obstarávania č. 149, dátum zverejnenia: 03.08.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 10430 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 175, dátum zverejnenia: 30.07.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-173804

41. 2003-004-995-03-24/02

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-24/02 – Boj proti praniu špinavých peňazí
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – tovar – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Dodávka IT techniky s príslušenstvom pre finančné spravodajské jednotky (opakované VO)
.  Vestník verejného obstarávania č. 189, dátum zverejnenia: 03.10.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 13493 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 185, dátum zverejnenia: 24.09.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-182618

42. 2003-004-995-03-24/03

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-24/03 – Boj proti praniu špinavých peňazí
.  metóda verejného obstarávania: Rokovacie konanie bez zverejnenia – tovar – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Dodávka špeciálneho softvéru pre kriminálne a spravodajské analýzy
.  Vestník verejného obstarávania č. -, dátum zverejnenia: -, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: -
.  Úradný vestník EÚ č.: -, dátum zverejnenia: -, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: -

43. 2003-004-995-03-25

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-25 – Dodávka vybavenia do slovenského colného laboratória
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – tovar – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Dodávka zariadenia pre Colné laboratórium SR
.  Vestník verejného obstarávania č. 142, dátum zverejnenia: 25.07.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 09828 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 140, dátum zverejnenia: 22.07.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-139065

44. 2003-004-995-03-26

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 2003-004-995-03-26 – Röntgenový inšpekčný systém na ochranu budúcej vonkajšej hranice EÚ
.  metóda verejného obstarávania: Verejná súťaž – tovary – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Röntgenové kontrolné zariadenia na ochranu vonkajšej hranice EU
.  Vestník verejného obstarávania č. 160, dátum zverejnenia: 18.08.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 11298 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 156, dátum zverejnenia: 13.08.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-155826

45. 5812.07.01/01

.  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 5812.07.01/01 – Technická pomoc pre Ministerstvo hospodárstva SR pri založení národnej inštitúcie – agentúry pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom
.  metóda verejného obstarávania: súťaž návrhov – služby
.  názov predmetu obstarávania: Technická pomoc pre Ministerstvo hospodárstva SR pri založení národnej inštitúcie – agentúry pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom
.  Vestník verejného obstarávania č. 145, dátum zverejnenia: 28.07.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 10170 - MNA
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 142, dátum zverejnenia: 26.07.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-141738

46. 5812-07.01/02

 .  číslo podpísania finančného memoranda: FM 2003 PHARE
.  číslo a názov projektu: 5812-07.01/02  – Technical support to the Slovak republic in establishing the national agency for radioactive waste management
.  metóda verejného obstarávania: verejná súťaž – tovary – nadlimitná
.  názov predmetu obstarávania: Gama skener pre národné laboratórium na overovanie vlastností balených foriem rádioaktívnych odpadov pri ich príjme na úložisko
.  Vestník verejného obstarávania č. 155, dátum zverejnenia: 11.08.2005, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 10864 - MST
.  Úradný vestník EÚ č.: 2005/S 150, dátum zverejnenia: 05.08.2005, číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 2005-149812

47. 2004/016-764.02.01

.  číslo a dátum podpísania finančného rozhodnutia: 29.10.2004
·  číslo a názov projektu:  2004/016-764.02.01 Posilnenie riadenia verejných financií
·  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – nadlimitná metóda – služby
·  názov predmetu obstarávania:  Poskytnutie poradenských služieb v oblasti zlepšenia účtovných a výkazníckych systémov verejných financií
·  Vestník verejného obstarávania č. 240, dátum zverejnenia 15.12.2005, číslo oznámenia: 17505-MSS
·  Úradný vestník EÚ č.: S236, dátum zverejnenia: 08.12.2005, číslo oznámenia: 2005/S 236-23314

Rok 2004

1. 2002/000.610-07

číslo a dátum podpísania finančného memoranda: FM 2002 PHARE z 10.1.2003
číslo a názov projektu: 2002/000.610-07 – Posilnenie fytosanitárnej kontroly škodlivých organizmov rastlín a rastlinných produktov
metóda verejného obstarávania: Rokovacie konanie bez zverejnenia – práce – podlimitná
názov predmetu obstarávania: Dodávka a montáž technologickej časti skleníka Haniska – Valaliky
Vestník verejného obstarávania č., dátum zverejnenia, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa
Úradný vestník EÚ č., dátum zverejnenia, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa