Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.0

Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.0 bola schválená uznesením vlády č. 761/2009 zo dňa 28.10.2009.

Materiál upravuje jednotnú stratégiu financovania pre stanovenie účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov prijímateľov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013.

Príslušná výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v rámci jednotlivých rokov sa zahŕňa do rozpočtu verejnej správy na príslušný rok v nadväznosti na odhady príjmov finančných prostriedkov z EÚ, ako aj príslušnej výšky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

V rámci Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 verzie 4.0 nedošlo k zmenám v pravidlách stratégie financovania a celkovej výške príjmov SR v rámci programového obdobia 2007 – 2013.