Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Informácia k dotáciám poskytovaným ministerstvom financií v roku 2013

Zákonom o štátnom rozpočte č. 438/2012 na rok 2013 neboli schválené finančné prostriedky na poskytovanie dotácií na individuálne potreby obcí z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a dotácie z príjmov z odvodu poskytované podľa § 1 a § 2 Výnosu MFSR číslo 26825/2005-441.  Na rok 2013 nie sú rozpočtované finančné prostriedky ani na dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.