Plnenie štátneho rozpočtu SR v metodike GFS v rokoch 2008 - 2018