Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Máj 2016

aktualizované dňa: 02. 06. 2016

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
02.05.16 03.05.16 04.05.16 05.05.16 06.05.16
Príjmy spolu 14 276 806 4 133 434 4 162 977 4 172 379 4 178 004 4 193 874
v tom:
1. daňové 10 993 837 3 325 861 3 353 785 3 362 448 3 367 307 3 382 559
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -181 864 -176 854 -173 221 -164 864 -148 043
daň z príjmov PO 2 825 628 1 081 279 1 094 498 1 091 336 1 083 322 1 080 536

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 76 793 76 974 77 114 77 229 77 364
DPH 5 647 430 1 597 645 1 606 319 1 614 080 1 618 104 1 618 959
spotrebné dane 2 160 333 667 267 667 691 667 713 667 786 667 878
2. nedaňové 1 107 625 268 449 270 046 270 775 271 324 271 924
3. granty a transfery 2 175 344 539 124 539 146 539 156 539 373 539 391
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 535 802 535 802 535 802 535 802 535 812
Výdavky spolu 16 247 201 4 886 181 4 967 419 5 071 367 5 124 157 5 242 260
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 4 402 609 4 483 025 4 568 329 4 610 086 4 717 044
kapitálové výdavky 1 894 314 483 572 484 394 503 038 514 071 525 216
Schodok/Prebytok -1 970 395 -752 747 -804 442 -898 988 -946 153 -1 048 386
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
09.05.16 10.05.16 11.05.16 12.05.16 13.05.16
Príjmy spolu 14 276 806 4 219 028 4 247 899 4 275 094 4 306 304 4 333 315
v tom:
1. daňové 10 993 837 3 406 861 3 434 619 3 460 643 3 489 987 3 493 765
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -127 714 -103 232 -85 816 -69 413 -52 116
daň z príjmov PO 2 825 628 1 080 592 1 069 081 1 070 512 1 071 384 1 072 815

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 77 476 77 874 79 366 79 790 81 967
DPH 5 647 430 1 622 653 1 636 583 1 642 071 1 651 061 1 633 750
spotrebné dane 2 160 333 667 907 668 166 668 216 668 299 668 331
2. nedaňové 1 107 625 272 454 273 540 274 704 275 563 276 270
3. granty a transfery 2 175 344 539 713 539 740 539 747 540 754 563 280
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 536 034 536 054 536 054 537 041 559 462
Výdavky spolu 16 247 201 5 306 410 5 430 021 5 448 618 5 485 625 5 564 951
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 4 781 219 4 861 868 4 872 743 4 898 698 4 963 057
kapitálové výdavky 1 894 314 525 191 568 153 575 875 586 927 601 894
Schodok/Prebytok -1 970 395 -1 087 382 -1 182 122 -1 173 524 -1 179 321 -1 231 636
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
16.05.16 17.05.16 18.05.16 19.05.16 20.05.16
Príjmy spolu 14 276 806 4 374 839 4 409 645 4 415 924 4 433 944 4 204 858
v tom:
1. daňové 10 993 837 3 534 045 3 568 108 3 573 365 3 588 688 3 357 093
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -40 759 -34 214 -31 788 -29 058 -126 795
daň z príjmov PO 2 825 628 1 073 984 1 074 919 1 077 180 1 080 205 1 080 126

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 84 377 84 577 84 725 84 820 84 736
DPH 5 647 430 1 658 867 1 684 680 1 684 826 1 694 102 1 560 055
spotrebné dane 2 160 333 668 407 668 891 668 995 669 040 669 168
2. nedaňové 1 107 625 277 507 278 157 279 163 281 839 283 933
3. granty a transfery 2 175 344 563 287 563 380 563 396 563 417 563 832
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 559 462 559 462 559 462 559 462 559 882
Výdavky spolu 16 247 201 5 629 687 5 666 453 5 673 245 5 681 660 5 806 109
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 5 024 089 5 052 013 5 057 608 5 064 483 5 132 782
kapitálové výdavky 1 894 314 605 598 614 440 615 637 617 177 673 327
Schodok/Prebytok -1 970 395 -1 254 848 -1 256 808 -1 257 321 -1 247 716 -1 601 251
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
23.05.16 24.05.16 25.05.16 26.05.16 27.05.16
Príjmy spolu 14 276 806 4 261 207 4 336 882 4 440 207 4 907 516 4 957 493
v tom:
1. daňové 10 993 837 3 395 471 3 469 846 3 568 487 4 029 736 4 074 454
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -125 091 -122 857 -117 039 -114 447 -112 638
daň z príjmov PO 2 825 628 1 086 612 1 091 870 1 103 686 1 126 529 1 155 688

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 84 759 84 797 85 640 85 706 86 028
DPH 5 647 430 1 589 386 1 648 098 1 627 446 1 998 292 2 011 143
spotrebné dane 2 160 333 669 825 677 740 777 912 842 301 842 511
2. nedaňové 1 107 625 301 843 303 133 307 374 313 418 314 282
3. granty a transfery 2 175 344 563 893 563 903 564 346 564 362 568 757
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 559 882 559 882 560 309 560 309 564 669
Výdavky spolu 16 247 201 5 836 289 5 862 860 5 883 649 5 913 830 5 928 302
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 5 142 404 5 152 310 5 164 447 5 171 030  5 184 232
kapitálové výdavky 1 894 314 693 885 710 550 719 202 742 800 744 070
Schodok/Prebytok -1 970 395 -1 575 082 -1 525 978 -1 443 442 -1 006 314 -970 809
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
30.05.16 31.05.16
Príjmy spolu 14 276 806 5 004 444 5 094 364
v tom:
1. daňové 10 993 837 4 119 988 4 186 119
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -110 090 -105 296
daň z príjmov PO 2 825 628 1 166 436 1 215 319

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 86 293 86 362
DPH 5 647 430 2 042 468 2 053 799
spotrebné dane 2 160 333 842 537 842 552
2. nedaňové 1 107 625 315 674 318 412
3. granty a transfery 2 175 344 568 782 589 833
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 564 669 585 708
Výdavky spolu 16 247 201 5 969 489 6 205 875
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 5 189 018 5 398 302
kapitálové výdavky 1 894 314 780 471 807 573
Schodok/Prebytok -1 970 395 -965 045 -1 111 511
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov