Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Júl 2007

aktualizované dňa: 01. 08. 2007

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

02.07.

03.07. 

04.07. 

06.07. 

09.07. 

10.07. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

148 834,3

157 799,8

158 617,3

159 219,6

159 741,6

160 685,9

v tom:
1. daňové

248 007,0

 125 937,0

 127 355,8

127 598,3

 128 176,1

 128 654,6

 129 393,5

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 -299,5

 -110,6

 65,8

 522,8

 1 033,2

 1 577,1

daň z príjmov PO

49 538,0

 33 723,9

 34 386,5

34 386,8

 34 406,1

 34 342,2

 34 357,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 3 074,6

 3 106,8

 3 109,4

 3 122,9

 3 123,8

 3 131,2

DPH

135 654,0

 62 871,9

 63 401,0

63 457,0

 63 532,0

 63 562,5

 63 734,5

spotrebné dane

55 048,0

 26 069,4

 26075,6

 26 083,3

 26 086,0

 26 086,9

 26 086,7

2. nedaňové

19 257,8

 10 089,7

 10 605,0

 11 173,9

 11 197,3

 11 223,5

 11 291,1

3. granty a transfery

43 206,7

 12 807,6

 19 839,0

 19 845,1

 19 846,2

 19 863,5

 20 001,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 12 197,1

 12 197,5

12 199,0

 12 199,0

 12 212,2

 12 215,8

Výdavky spolu

348 857,5

161 711,9

163 775,7

164 652,6

166 206,6

168 107,8

169 783,2

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 146 357,6

 148 342,2

149 160,1

 150 676,8

 152 466,9

 154 082,6

kapitálové výdavky

38 252,9

 15 354,3

 15 433,5

 15 492,5

 15 529,8

 15 640,9

 15 700,6

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -12 877,6

-5 975,9

-6 035,3

 -6 987,0

 -8 366,1

 -9 097,3

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

11.07.

12.07. 

13.07. 

16.07. 

17.07. 

18.07. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

160 683,4

162 167,9

163 141,3

163 366,7

 164 546,4

164 889,1

v tom:
1. daňové

248 007,0

 129 173,6

 130 472,1

 130 992,1

 131 189,3

 132 347,6

 132 414,8

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 1 940,5

 2 278,8

 2 589,0

 2 960,9

 3 094,4

 3 141,6

daň z príjmov PO

49 538,0

 34 377,2

 34 376,1

 34 386,8

 34 410,1

 34 448,0

 34 464,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 3 139,7

 3 207,6

 3 273,2

 3 359,9

 3 573,8

 3 576,1

DPH

135 654,0

 63 115,3

64 004,6

64 137,8

63 840,9

64 521,4

64 518,0

spotrebné dane

55 048,0

 26 094,4

 26 098,2

 26 098,4

 26 110,3

 26 114,2

 26 118,4

2. nedaňové

19 257,8

 11 378,2

 11 400,5

 11 766,1

 11 790,8

 11 808,7

 11 902,6

3. granty a transfery

43 206,7

 20 131,6

 20 295,3

 20 383,1

 20 386,6

 20 390,1

 20 571,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 12 343,6

 12 504,8

 12 591,6

 12 591,6

 12 592,9

 12 773,8

Výdavky spolu

348 857,5

170 661,7

173 223,6

 174 699,5

176 116,3

176 647,9

177 043,3

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 154 946,3

 157 390,3

 158 845,4

 159 808,6

 160 199,6

 160 538,7

kapitálové výdavky

38 252,9

 15 715,4

 15 833,3

 15 854,1

 16 307,7

 16 448,3

 16 504,6

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -9 978,3

-11 055,7

 -11 558,2

 -12 749,6

 -12 101,5

 -12 154,2

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

19.07.

20.07. 

23.07. 

24.07. 

25.07. 

26.07. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

 165 059,4

161 906,2

160 580,7

163 196,6

164 542,6

179 605,9

v tom:
1. daňové

248 007,0

132 529,2

 129 172,1

 127 815,4

 130 333,4

 131 260,1

 146 269,1

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 3 186,3

 -236,1

 -183,2

 -109,2

 -72,7

 -16,8

daň z príjmov PO

49 538,0

 34 494,3

 34 531,5

 34 588,0

 34 658,8

 34 801,7

 35 002,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 3 579,0

 3 580,8

3 582,0 

 3 582,5

 3 584,3

 3 585,5

DPH

135 654,0

 64 554,6

64 384,7

62 890,5

65 243,7

 65 489,7

 76 347,6

spotrebné dane

55 048,0

 26 118,6

 26 314,7

 26 341,5

 26 359,0

 26 858,6

 30 751,6

2. nedaňové

19 257,8

11 945,4

 11 998,4

 12 028,4

 12 120,1

 12 517,9

 12 571,0

3. granty a transfery

43 206,7

 20 584,8

 20 735,7

 20 736,9

 20 743,1

 20 764,6

 20 765,8

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 12 773,9

 12 913,4

 12 913,4

 12 913,4

 12 933,9

 12 933,9

Výdavky spolu

348 857,5

 177 249,3

177 631,4

177 972,6

178 312,2

178 690,3

178 930,3

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

160 688,4

 160 948,5

 161 254,7

161 545,1

161 737,3

 161 882,7

kapitálové výdavky

38 252,9

16 560,9

 16 682,9

 16 717,9

16 767,1

 16 953,0

 17 047,6

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -12 189,9

 -15 725,2

 -17 391,9

 -15 115,6

 -14 147,7

 675,6

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

27.07.

30.07. 

31.07. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

180 701,6

183 842,9

185 347,2

 

 

 

v tom:
1. daňové

248 007,0

 147 266,6

 147 888,9

 149 359,0

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 12,6

 35,9

 145,3

daň z príjmov PO

49 538,0

 35 220,9

 35 556,0

 36 601,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 3 590,9

 3 592,0

 3 593,4

DPH

135 654,0

77 016,2

77 280,2

 77 591,9

spotrebné dane

55 048,0

 30 826,6

 30 826,7

 30 827,7

2. nedaňové

19 257,8

 12 587,2

 12 604,5

12 629,7

3. granty a transfery

43 206,7

 20 847,8

 23 349,5

 23 358,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 13 014,4

 13 014,4

 13 020,5

Výdavky spolu

348 857,5

179 309,8

180 995,5

181 490,0

 

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 162 099,5

 163 501,0

 163 786,3

kapitálové výdavky

38 252,9

 17 210,3

 17 494,5

 17 703,7

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 1 391,8

 2 847,4

3 857,2 

 

 

 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov