Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

21. Odhad daňovej medzery na DPPO

20Odhad medzery na korporátnej dani na Slovensku je pilotným projektom Medzinárodného menového fondu (MMF) v spolupráci s Inštitútom finančnej  politiky. Tento manuál sumarizuje aplikovanú metodiku odhadu daňovej medzery na korporátnej dani publikovanú na stránke MMF (Ueda, 2018) s predpokladmi odhadu v prostredí Slovenskej republiky.

Výsledky prezentujú odhad daňovej medzery s oneskorením 2 rokov. V momente publikácie tohto manuálu sú dáta korporátneho sektora potrebné pre odhad dostupné za rok 2017. Odhad daňovej medzery za posledné dva roky je potrebné vždy považovať za predbežný z dôvodu možných revízií dát národných účtov. Odhad daňovej medzery bude pravidelnou súčasťou publikácie Daňový report Slovenskej republiky.