Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

3. Prognóza vybraných príjmov a výdavkov na roky 2023 – 2028 (marec 2024)

Po výraznom dvojcifernom raste daňovo-odvodových príjmov v roku 2023 sa predpokladá, že sa príjmy v roku 2024 zvýšia o 7,2%. Takmer tretina tohto rastu (3,1 %) ide na vrub nových legislatívnych opatrení. Ďalším dôležitým faktorom je nominálny rast ekonomiky, ktorý však v porovnaní s rokom 2023 spomalí. Medziročné spomalenie rastu je predovšetkým viditeľné v oblasti trhu práce, čo vedie k nižším výnosom z odvodov a dane z príjmov fyzických osôb. Pokles investícii negatívne ovplyvní príjmy z DPH, ktorej naopak pomáha lepšia spotreba domácností. Naopak, rast daňových príjmov bude podporený vyššími výnosmi z firemnej dane. V nasledujúcich rokoch sa predpokladá stabilný rast ekonomiky, ktorý spolu s lepšími efektívnymi sadzbami udrží rast príjmov na úrovni 4% medziročne. Oproti schválenému rozpočtu poklesnú celkové daňovo-odvodové príjmy v roku 2024 o cca 0,2 mld. eur.

Prognózované vybrané výdavky budú po minulom roku aj v roku 2024 pokračovať vo vysokom medziročnom raste blízko 20%. Ťahané budú najmä vďaka silnej valorizácii dôchodkov a legislatíve zavádzajúcej nárok na (i) predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch a na (ii) plný 13. dôchodok. Očakávame, že v tomto roku ešte príde druhá vlna žiadostí o predčasné starobné dôchodky. Od roku 2025 sa už očakáva oslabenie náporu nových žiadostí. Rast výdavkov na nemocenské dávky a dávky v nezamestnanosti sa ku koncu horizontu prognózy spomalí popri nižších rastoch priemernej mzdy.