Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

23. Inklúzia Rómov je potrebná aj v zdravotníctve (december 2018)

Zdravotný stav rómskej populácie je v porovnaní s majoritnou populáciou výrazne horší. V dôsledku toho, očakávaná dĺžka života pri narodení a dojčenská úmrtnosť nedosahuje úrovne väčšinovej populácie. Dôvodom sú zlé životné podmienky, ako aj nedostatočné využívanie zdravotnej starostlivosti vo vylúčených komunitách. Prístup k zdravotníckym službám zhoršujú nízka informovanosť a osveta, diskriminácia, finančné bariéry, ale aj kultúrne a jazykové rozdiely. Verejné politiky by sa preto mali zamerať na zvýšenie informovanosti cez asistentov osvety zdravia, antidiskriminačné opatrenia, finančnú podporu na prekonanie bariér k prístupu k službám, zlepšenie životných podmienok, bývania a základnej infraštruktúry (prístup k vode a hygienickej infraštruktúre), ale aj zvyšovanie kultúrnej a jazykovej kompetencie zdravotníckeho personálu.