Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

23. Inklúzia Rómov je potrebná aj v zdravotníctve (december 2018)

Zdravotný stav rómskej populácie je v porovnaní s majoritnou populáciou výrazne horší. V dôsledku toho, očakávaná dĺžka života pri narodení a dojčenská úmrtnosť nedosahuje úrovne väčšinovej populácie. Dôvodom sú zlé životné podmienky, ako aj nedostatočné využívanie zdravotnej starostlivosti vo vylúčených komunitách. Prístup k zdravotníckym službám zhoršujú nízka informovanosť a osveta, diskriminácia, finančné bariéry, ale aj kultúrne a jazykové rozdiely. Verejné politiky by sa preto mali zamerať na zvýšenie informovanosti cez asistentov osvety zdravia, antidiskriminačné opatrenia, finančnú podporu na prekonanie bariér k prístupu k službám, zlepšenie životných podmienok, bývania a základnej infraštruktúry (prístup k vode a hygienickej infraštruktúre), ale aj zvyšovanie kultúrnej a jazykovej kompetencie zdravotníckeho personálu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2018
  6. 23. Inklúzia Rómov je potrebná aj v zdravotníctve (december 2018)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.