9. Historicky najvyššia zamestnanosť prekvapila prognózu (júl 2017)

Prognóza IFP na rok 2016 bola realistická. Nízka celková chyba prognózy však skrýva pomerne výrazné odchýlky v jednotlivých indikátoroch. Nesprávne predpoklady o vonkajšom prostredí a verejnej správe prispeli k nepresnosti prognózy len mierne. Ak by sme ich poznali, prognóza by bola podhodnotená o 0,7 %, čo predstavuje tzv. vlastnú chybu prognózy. V rámci nej sme sa najviac odchýlili vo vzťahu medzi rastom zamestnanosti a HDP.