Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

8. Slovensko splnilo maastrichtské kritérium hospodárenia verejnej správy (apríl 2008)

V rámci pravidelnej notifikácie deficitu a dlhu k 1.aprílu Eurostat publikoval 18. apríla 2008 údaje o výške salda verejnej správy a hrubého dlhu verejnej správy v období rokov 2004 až 2007. Slovensko dosiahlo v roku 2007 deficit verejnej správy vo výške 2,2% HDP, čo je o 0,8% HDP pod referenčnou hodnotou maastrichtského kritéria. Hrubý verejný dlh dosiahol výšku 29,4% HDP, čo je výrazne pod referenčnou hodnotou 60% HDP. Táto skutočnosť spolu so schválenými Východiskami rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 vytvorili podmienky na splnenie maastrichtského kritéria hospodárenia verejnej správy udržateľným spôsobom.