Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

8. Milovať i pracovať (máj 2018)

Hneď po skončení rodičovskej dovolenky, alebo ešte počas nej sa zamestnajú ženy s vyšším príjmom, vzdelaním a dlhšou praxou. Možnosť výchovy dieťaťa starými rodičmi tiež zvyšuje šance matiek na skorší vstup, alebo návrat na trh práce  po pôrode. Osamelé matky a matky s viacpočetným pôrodom, dvojičiek či trojičiek, majú nižšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. Zistenia vyplývajú z analýzy údajov žien, ktoré porodili posledné dieťa v období 2008 až 2011.

Experiment IFP, v ktorom sme rozosielali fiktívne životopisy, vo všeobecnosti nepreukázal existenciu diskriminácie na základe pohlavia v počiatočných štádiách procesu hľadania si nového zamestnania. Jeho výsledky však ukazujú, že miera diskriminácie môže závisieť od konkrétneho regiónu, či od špecifického typu povolania. Na základe zistení analýzy formulujeme odporúčania na podporu zosúladenia pracovného a osobného života matiek.

Tento komentár vychádza ako sprievodný dokument k analýze IFP Women Still Can't Have It All: Barriers to Higher Maternal Employment.