Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

7. Zdaňovanie miezd v OECD a v SR v rokoch 2000-2007 (marec 2008)

Súčasný trend v zdaňovaní - ako to prezentuje aj najnovšia publikácia OECD „Taxing wages“ - smeruje k menej progresívnejším daňovým systémom s menším počtom daňových pásiem a menšími rozdielmi medzi sadzbami v najvyšších a najnižších daňových pásmach. Daňové zaťaženie vyjadrené cez daňový klin (rozdiel medzi celkovými nákladmi práce zamestnávateľa a čistou mzdou zamestnanca vyjadrený v % z nákladov práce) sa v jednotlivých krajinách OECD výrazne líši. V roku 2007 daňový klin jednotlivca s príjmom na úrovni priemernej mzdy prevyšoval v Belgicku, Nemecku a Maďarsku 50% celkových nákladov práce, naopak v Mexiku a Japonsku nedosiahol ani 20%. S daňovým klinom na úrovni 38,5% sa Slovensko nachádza veľmi mierne nad úrovňou priemeru OECD (37,7%). V porovnaní s ostatným krajinami OECD má Slovensko horšiu pozíciu pri zdaňovaní nízkopríjmových daňovníkov. U jednotlivca s dvoma deťmi dosiahol daňový klin úroveň 23% v porovnaní s priemerom OECD na úrovni 18,2%. Jednou z možností ako výraznejšie znížiť daňovo-odvodové zaťaženie nízkopríjmových domácností je zavedenia zamestnaneckého bonusu.