Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

7. Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2011-2014 (február 2011)

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012-2014 IFP aktualizoval prognózy daňových a odvodových príjmov. Aktualizácia prognóz nadväzuje na aktualizáciu makroekonomických predpokladov. Prognózy daňových príjmov boli prerokované na zasadnutí Výboru pre daňové prognózy (VpDP) dňa 14. februára 2011, pričom všetci členovia VpDP posúdili prognózu IFP ako realistickú s výnimkou Infostatu, ktorý považuje prognózu za konzervatívnu.