Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

4. Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2009-2012 (február 2009)

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010-2012 IFP aktualizoval prognózy daňových príjmov. Aktualizácia prognóz nadväzuje na aktualizáciu makroekonomických predpokladov z 2. februára tohto roku. Prognózy daňových príjmov boli predmetom diskusie vo Výbore pre daňové prognózy (VpDP) dňa 11. februára 2008, pričom na základe pripomienok niektorých členov boli tieto prognózy mierne upravované. Definitívnu prognózu posúdili všetci členovia VpDP ako realistickú s výnimkou NBS, ktorá ju posúdila ako optimistickú.  V porovnaní s predchádzajúcou prognózou z novembra 2008 sú daňové príjmy verejnej správy v roku 2008 nižšie 163,7 mil. EUR, v roku 2009 nižšie o 628,1 mil. EUR, v roku 2010 nižšie o 862,5 mil. EURa v roku 2011 nižšie o 761,7 mil. EUR.