Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

4. Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2009-2012 (február 2009)

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010-2012 IFP aktualizoval prognózy daňových príjmov. Aktualizácia prognóz nadväzuje na aktualizáciu makroekonomických predpokladov z 2. februára tohto roku. Prognózy daňových príjmov boli predmetom diskusie vo Výbore pre daňové prognózy (VpDP) dňa 11. februára 2008, pričom na základe pripomienok niektorých členov boli tieto prognózy mierne upravované. Definitívnu prognózu posúdili všetci členovia VpDP ako realistickú s výnimkou NBS, ktorá ju posúdila ako optimistickú.  V porovnaní s predchádzajúcou prognózou z novembra 2008 sú daňové príjmy verejnej správy v roku 2008 nižšie 163,7 mil. EUR, v roku 2009 nižšie o 628,1 mil. EUR, v roku 2010 nižšie o 862,5 mil. EURa v roku 2011 nižšie o 761,7 mil. EUR.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2009
  6. 4. Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2009-2012 (február 2009)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.