Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

3. Niektoré aktívne politiky trhu práce sú zrejme neefektívne (január 2011)

Aktívne politiky zahŕňajú relatívne širokú škálu programov zameriavajúcich sa na zvýšenie šance participantov získať prácu. Výdavky na tieto programy sú u nás relatívne nízke a väčšina z nich ide na programy, ktoré majú v zahraničí len minimálny podiel na celkových výdavkoch. Indikatívne hodnotenie vybraných dvoch programov v SR naznačuje, že šancu participantov sa zamestnať zrejme nezvyšujú a z tohto pohľadu by sa jednalo o neefektívne vynaložené prostriedky. Robustnejšie závery o výdavkoch na aktívne politiky vyžadujú reformu sledovania údajov o participantoch.