Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

29. Vygooglime si budúcnosť (december 2011)

Nedávna recesia ukázala, že žiaden z tradičných komlexných ekonometrických modelov nedokázal predvídať dostatočne rýchlo tak výrazný prepad produkcie na začiatku krízy. V dnešných časoch vysokej neistoty môže sledovanie tradičných dát nepostačujúce, keďže tie sú publikované s výrazným oneskorením. Preto sa v súčasnosti pozornosť ekonómov upriamuje na údaje, ktoré dokážu priniesť informáciu o momentálnej ekonomickej situácii v aktuálnom čase. Okrem predstihových „mäkkých“ indikátorov s čoraz častejším využitím internetu rastie vypovedacia schopnosť internetových vyhľadávaní. V zahraničí sa potvrdila ich významnosť pri predikovaní maloobchodných tržieb, predaja automobilov, nehnuteľností, návštevností turistických destinácií a trhu práce. Komentár IFP naznačuje, že internetové vyhľadávania dokážu pomôcť vysvetliť mieru nezamestnanosti na Slovensku a zlepšujú jej krátkodobú prognózu o viac ako 30%. S rastúcim používaním internetu tak vzniká zaujímavá analytická databáza, ktorá rozhodne má potenciál slúžiť ako alternatíva k tradičným doteraz používaným údajom.