Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

22. Lepšia daň z nehnuteľnosti v hrsti, než daň z príjmu na streche (november 2018)

Daň z nehnuteľností je spoločensky spravodlivejšia a ekonomicky menej škodlivá. Predbežné odhady daňovej medzery na Slovensku potvrdzujú relatívne vysokú úspešnosť jej výberu. Samosprávy však poskytujú významný objem legálnych oslobodení na tejto dani. Kvalitnejšie údaje by umožnili presnejšie odhadnúť daňové úniky a zároveň naviazať výšku zaplatenej dane na trhovú hodnotu majetku. Posilnila by sa tak spravodlivosť daňového systému.

Zdrojové dáta ku komentáru:

Dáta ku komentáru