Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

22. Lepšia daň z nehnuteľnosti v hrsti, než daň z príjmu na streche (november 2018)

Daň z nehnuteľností je spoločensky spravodlivejšia a ekonomicky menej škodlivá. Predbežné odhady daňovej medzery na Slovensku potvrdzujú relatívne vysokú úspešnosť jej výberu. Samosprávy však poskytujú významný objem legálnych oslobodení na tejto dani. Kvalitnejšie údaje by umožnili presnejšie odhadnúť daňové úniky a zároveň naviazať výšku zaplatenej dane na trhovú hodnotu majetku. Posilnila by sa tak spravodlivosť daňového systému.

Zdrojové dáta ku komentáru:

Dáta ku komentáru

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2018
  6. 22. Lepšia daň z nehnuteľnosti v hrsti, než daň z príjmu na streche (november 2018)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.