Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

21. Efektívnejšie zdaňovanie alkoholu by mohlo zabezpečiť výnos vo výške 35 mil. EUR (september 2011)

 

Súčasná štruktúra sadzieb spotrebnej dane z liehu, vína a piva nie je optimálna z hľadiska verejných financií, ako aj politiky ochrany verejného zdravia. Nezdaňovanie tichého vína motivuje cenovo najcitlivejších spotrebiteľov k presunu spotreby smerom od zdaneného piva a liehu k najlacnejšiemu vínu, čo má priamy negatívny vplyv na rozpočet VS pri súčasnom zachovaní celkovej spotreby alkoholu. Na druhej strane, zdražovanie piva motivuje k zvýšenej konzumácii škodlivejších liehovín. Z vyššie uvedeného vyplýva, že spotrebné dane z alkoholických nápojov nie je možné ani z hľadiska verejných financií vnímať jednotlivo, ale predovšetkým ako celok, keďže zmena sadzby jednej dane priamo vplýva na výnos dane z iného typu alkoholu. Navrhovaná zmena štruktúry sadzieb by mala pozitívny vplyv na výnos dane odhadovaný vo výške 35 mil. EUR.