Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

18. Vplyv biopalív na výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov v rokoch 2006-2011 (október 2008)

Členské krajiny EÚ sú povinné implementovať smernicu o podpore využívania biopalív v doprave. Slovensko pripravilo a implementovalo niekoľko dokumentov, ktorých výsledkom je predaj pohonných látok (benzín a nafta) s prímesami biopalív. Praktickú implementáciu zabezpečuje Nariadenie vlády SR 246/2006 Z.z. , kde je uvedené minimálne množstvo biopalív alebo iných obnoviteľných palív z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a motorovej nafty, ktoré výrobca a predajca musí uviesť na trh. Novela tohto nariadenia bola schválená vládou dňa 2. júla 2008. V nadväznosti na to IFP v tomto komentári uvádza celkový dopad tohto nariadenia na výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov v rokoch 2006-2011.