Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

18. Vplyv biopalív na výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov v rokoch 2006-2011 (október 2008)

Členské krajiny EÚ sú povinné implementovať smernicu o podpore využívania biopalív v doprave. Slovensko pripravilo a implementovalo niekoľko dokumentov, ktorých výsledkom je predaj pohonných látok (benzín a nafta) s prímesami biopalív. Praktickú implementáciu zabezpečuje Nariadenie vlády SR 246/2006 Z.z. , kde je uvedené minimálne množstvo biopalív alebo iných obnoviteľných palív z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a motorovej nafty, ktoré výrobca a predajca musí uviesť na trh. Novela tohto nariadenia bola schválená vládou dňa 2. júla 2008. V nadväznosti na to IFP v tomto komentári uvádza celkový dopad tohto nariadenia na výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov v rokoch 2006-2011.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2008
  6. 18. Vplyv biopalív na výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov v rokoch 2006-2011 (október 2008)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.