Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

15. Rozdané miliardy (aktualizované december 2010)

 

Slovenské firmy, ktoré participujú v Európske schéme obchodovania s emisiami, musia kryť vypúšťanie skleníkových plynov povolenkami, ktoré im boli bezodplatne pridelené. Pre obdobie rokov 2008 – 2012 dostala väčšina slovenských podnikov podstatne viac povoleniek, ako zodpovedá ich potrebe. Za prvé dva roky je percentuálna nadalokácia slovenských firiem najvyššia v EÚ. Povolenky boli okrem toho pridelené nerovnomerne. Keďže firmy môžu tento prebytok voľne predať, disponujú hodnotným aktívom, ktorý pre nich znamená tzv. neočakávané zisky (windfall profits). Odhadujeme, že celkové výnosy z tejto skrytej podpory dosahujú za celé päťročné obdobie 666 mil. eur ( 20 mld. Sk)! S podobnou sumou mohol štát napríklad zvýšiť financovanie vysokých škôl o takmer 30% počas týchto 5 rokoch. Nakoľko sa jedná o neočakávané zisky, ich prípadné zdanenie by neznížilo všeobecnú kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku.