Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

15. Rozdané miliardy (aktualizované december 2010)

 

Slovenské firmy, ktoré participujú v Európske schéme obchodovania s emisiami, musia kryť vypúšťanie skleníkových plynov povolenkami, ktoré im boli bezodplatne pridelené. Pre obdobie rokov 2008 – 2012 dostala väčšina slovenských podnikov podstatne viac povoleniek, ako zodpovedá ich potrebe. Za prvé dva roky je percentuálna nadalokácia slovenských firiem najvyššia v EÚ. Povolenky boli okrem toho pridelené nerovnomerne. Keďže firmy môžu tento prebytok voľne predať, disponujú hodnotným aktívom, ktorý pre nich znamená tzv. neočakávané zisky (windfall profits). Odhadujeme, že celkové výnosy z tejto skrytej podpory dosahujú za celé päťročné obdobie 666 mil. eur ( 20 mld. Sk)! S podobnou sumou mohol štát napríklad zvýšiť financovanie vysokých škôl o takmer 30% počas týchto 5 rokoch. Nakoľko sa jedná o neočakávané zisky, ich prípadné zdanenie by neznížilo všeobecnú kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Komentáre
  5. Komentáre z roku 2010
  6. 15. Rozdané miliardy (aktualizované december 2010)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.