14. Prečo treba dotovanie stavebného sporenia zrušiť (máj 2011)

Dotovanie komerčného produktu stavebného sporenia nás stojí vyše 40 miliónov eur ročne. Existujú indície, že z podstatnej časti z tejto dotácie benefitujú tri vybrané súkromné spoločnosti na úkor klienta. Stavebné sporiteľne poskytujú prevažne drahé medziúvery a úročenie vkladov bez prémie je nižšie ako porovnateľné termínované vklady v bankách. Celkové poplatky klientov dosahujú až 83% štátnej dotácie a majoritný hráč má takmer monopolné postavenie s 80% trhovým podielom. V neposlednom rade štát dotuje sektor rezidenčného stavebníctva, ktorý sa ukázal v eurozóne ako veľmi destabilizujúci pre dobiehajúce ekonomiky. Tieto krajiny majú totiź vyššiu infláciu a preto sú úrokové sadzby určené ECB často neatraktívne pre sporiteľov. Tí potom masovo vyhľadávajú investície do realít, kde sa môže vytvoriť cenová bublina. Jej splasňutie potom spôsobuje najbolestivejší a teda najdrahší typ recesie.

Upozornenie

Materiál prezentuje názory autorov a Inštitútu finančnej politiky, ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva financií SR. Cieľom publikovania komentárov Inštitútu finančnej politiky (IFP) je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne ekonomické témy. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na IFP (a nie MF SR), ako autora týchto názorov.