Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

11. Novela Zákonníka práce pomôže mladým a nízko kvalifikovaným (marec 2011)

Flexibilita Zákonníka práce je dôležitá pre vývoj na trhu práce. Striktná regulácia môže mať negatívny vplyv na zamestnanosť mladých a nízko kvalifikovaných, ako aj obmedzovať produktivitu a ekonomický rast. Zamestnanosť týchto skupín je v SR jedna z najhorších v EÚ. Novela Zákonníka práce tak posilňuje flexibilitu a vytvára priestor pre tvorbu pracovných miest a zamestnávanie v súčasnej fáze ekonomického cyklu. Naďalej však zostáva priestor na ďalšie zlepšenia. 

Materiál prezentuje názory autorov a Inštitútu finančnej politiky, ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva financií SR. Cieľom publikovania komentárov Inštitútu finančnej politiky (IFP) je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne ekonomické témy. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na IFP (a nie MF SR), ako autora týchto názorov.