Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

11. Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2009-2012 (september 2009)

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010-2012 IFP aktualizoval prognózy daňových príjmov. Aktualizácia prognóz nadväzuje na aktualizáciu makroekonomických predpokladov. Prognózy daňových príjmov boli prerokované na zasadnutí Výboru pre daňové prognózy (VpDP) dňa 21. septembra 2009, pričom všetci členovia VpDP posúdili prognózu IFP ako realistickú.