Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

1. Daňové príjmy štátneho rozpočtu v roku 2011 sa naplnili na 99% (január)

Daňové príjmy štátneho rozpočtu na hotovostnej báze za rok 2011 dosiahli úroveň 8 700,3 mil. eur, čo je v porovnaní s rozpočtovanou úrovňou 8 787 mil. eur menej o 86,5 mil. eur. Skutočné daňové príjmy predstavujú 99,0%-né plnenie štátneho rozpočtu. Hotovostné plnenie daní ku koncu roka 2011 je v súlade s odhadom deficitu verejnej správy na úrovni 4,9% HDP. Rozpočet najviac prekročili daň z pridanej hodnoty (lepší výnos o 85,1 mil. eur) a spotrebná daň z tabakových výrobkov (lepší výber o 4,9 mil. eur). Naopak, nenaplnenie rozpočtovanej úrovne zaznamenala najmä spotrebná daň z minerálnych olejov (horší výnos až o 73,4 mil. eur) a daň z príjmov právnických osôb (horší výber o 52,5 mil. eur).