Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

41. Skrytý poklad v samospráve: Alternatívne možnosti sústredenia výkonu správy v samosprávach (jún 2017)

V miestnej samospráve existuje priestor na rozvoj obcí a zlepšenie kvality ich služieb pri nezmenenom objeme finančných zdrojov. Sústredenie výkonu správy obcí do väčších celkov uvoľní finančné zdroje, ktoré sa pri zachovaní alokácie v danej lokalite môžu použiť napr. na výstavbu materských škôlok, domovy sociálnych služieb, opravu ciest, ale aj na získanie kvalitnejších ľudských zdrojov. Slovenská samospráva je dnes rozdrobená. Až 92 % všetkých obcí na Slovensku má menej ako 3 000 obyvateľov. Slovensko má viac ako 3,5-násobne vyšší podiel starostov a viac ako dvojnásobne vyšší podiel komunálnych poslancov na 100-tisíc obyvateľov ako priemer EÚ. Rozdrobenosť samospráv vedie k neefektívnemu vykonávaniu správy (k vysokému podielu výdavkov na samotný výkon správy - časť administratívnych nákladov). Obce do 250 obyvateľov minú viac ako polovicu všetkých výdavkov na výkon správy, teda na úkor rozvoja obce a kvalitného poskytovania služieb. Naopak, obce s počtom obyvateľov 20-tisíc až 50-tisíc minú na výkon správy len 10 % svojich výdavkov. Vytváraním spoločných obecných úradov riešia obce nedostatočnú kapacitu zabezpečovania všetkých svojich kompetencií. Z krátkodobého hľadiska sa javí najvhodnejšie sústrediť výkon správy do matričných obvodov. Takýmto sústredením by sa uvoľnilo na ďalší rozvoj obcí 181 mil. eur ročne. Zo strednodobého hľadiska je však vhodné uvažovať nad sústredením výkonu správy do mikroregiónov, ktoré by prinieslo až 316 mil. eur ročne.