Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

35. Stanovisko Ministerstva financií SR k projektu výstavby D4/R7

Ministerstvo financií SR (MF SR) pripravilo na základe podkladov poskytnutých MDVRR SR vlastný pohľad na analýzu hodnoty za peniaze projektu D4/R7. Analýza MF SR je konzervatívnejšia pri porovnaní nákladov na výstavbu štátom, v základnom scenári abstrahuje od neskoršieho začatia výstavby, a v realistickom scenári predpokladá posun výstavby len na základe technických a procesných obmedzení. V analytickom scenári, ktorý porovnáva začiatok výstavby prostredníctvom PPP aj PSC v rovnakom roku 2016, je čistá súčasná hodnota (NPV) výstavby obchvatu realizovaného priamo štátom (PSC) v porovnaní s PPP vyššia o 62 mil. eur. V scenári, ktorý predpokladá procesne a technicky realizovateľnú možnosť výstavby štátom až v roku 2018, však vychádza o 113 mil. eur výhodnejšie výstavba a prevádzka projektu D4/R7 prostredníctvom PPP1. Oba varianty sú výhodnejšie než nulový scenár („nerobiť nič“). Aktualizovaná aj pôvodná štúdia vyhodnocujú predovšetkým možnosť výstavby D4/R7, a nie iné riešenia dopravnej situácie v Bratislave.

Vplyv financovania obchvatu na verejné financie formou PSC2 predstavuje v období rokov 20153 až 2050 celkovo 1,169 mld. eur (1,50 % HDP), za predpokladu diskontnej miery podľa súčasných nákladov na financovanie dlhu štátom vo výške 2 % ročne. V prípade výstavby a financovania obchvatu prostredníctvom PPP modelu dosiahne celkový vplyv na verejné financie v rokoch 2015 až 2050 sumu 1,443 mld. eur (1,85 % HDP).