Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

25. Odhad straty príjmov dane z pridanej hodnoty (marec 2012)

V rámci tohto materiálu je prezentovaný odhad celkovej daňovej straty a daňovej medzery pri dani z pridanej hodnoty. Táto daň patrí medzi najvýznamnejšie zdroje príjmov rozpočtu verejnej správy, pričom v ostatných rokoch rast výnosu DPH nezodpovedal rastu makroekonomickej základni. Tento nesúlad sa pripisoval nárastu daňových únikov, pričom zatiaľ neexistuje komplexná analýza v tejto oblasti. Na odhad daňovej medzery sa v tejto analýze použili dve metódy: výpočet na základe tabuliek použitia a výpočet na základe očistenia nominálneho HDP. Z výsledkov kvantifikácie vyplýva, že celková strata DPH dosiahla v roku 2010 v absolútnom vyjadrení úroveň 2,3 mld. Eur, čo predstavuje 3,5% HDP. Z celkovej straty DPH menej ako 30% dokáže daňová správa zachytiť a identifikovať. Zvyšných 70% predstavuje daňovú medzeru, teda daňovú povinnosť, ktorú sa zatiaľ nepodarilo identifikovať. Takmer polovica daňovej straty (1,6% HDP), je kvôli nižšej efektívnosti výberu voči priemeru EÚ. Inými slovami, pokiaľ by sme dosahovali rovnakú efektívnosť výberu ako je priemer v krajinách EÚ, základná sadzba DPH by mohla byť nižšia o 4,7 p.b. (14,3% v roku 2009) pri zachovaní súčasného výnosu DPH alebo by sme zvýšili výnos o 1,6% HDP (1,1 mld. Eur).