Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

14. Prognózovanie vybraných daní na Slovensku (december 2006)

Inštitút finančnej politiky (IFP) pokračuje v cykle predstavovania daní, ktoré sú súčasťou rozpočtovacieho procesu a spadajú do daňových príjmov verejnej správy. Predmetom predkladanej ekonomickej  analýzy sú dane, ktoré nepatria výškou výnosu medzi výrazné, v roku 2005 tvorili len 5% z celkových daňových príjmov verejnej správy. Jedná sa o daň z príjmov fyzických osôb z podnikania, daň z príjmov vyberanú zrážkou, miestne dane a ostatné dane.  Snahou IFP je priblížiť fungovanie týchto daní a poukázať na postup, ktorý IFP používa pri tvorbe rozpočtu verejnej správy.