Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

14. Prognózovanie vybraných daní na Slovensku (december 2006)

Inštitút finančnej politiky (IFP) pokračuje v cykle predstavovania daní, ktoré sú súčasťou rozpočtovacieho procesu a spadajú do daňových príjmov verejnej správy. Predmetom predkladanej ekonomickej  analýzy sú dane, ktoré nepatria výškou výnosu medzi výrazné, v roku 2005 tvorili len 5% z celkových daňových príjmov verejnej správy. Jedná sa o daň z príjmov fyzických osôb z podnikania, daň z príjmov vyberanú zrážkou, miestne dane a ostatné dane.  Snahou IFP je priblížiť fungovanie týchto daní a poukázať na postup, ktorý IFP používa pri tvorbe rozpočtu verejnej správy.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 14. Prognózovanie vybraných daní na Slovensku (december 2006)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.